Lotsens boende

Vi erbjuder stöd och hjälp för dig med psykisk funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa.

Endast förbokade besök

Covid-19 sprids fortfarande, så av omtänksamhet till våra äldre fortsätter vi vara försiktiga. För att besöka en anhörig så bokar du tid. Vi erbjuder även digitala besök, prata med respektive boende om hur det går till.

Våra besöksregler

Det är av största vikt att du som besöker något av våra boenden följer våra regler.
Stanna hemma vid minsta symtom!

 • Besökare ska vara fullt friska.
 • Besökaren kommer att mötas upp vid dörren.
 • God handhygien. Tvätt med tvål och vatten. Om det saknas finns handsprit.
 • Fysisk kontakt ska undvikas, tänk på att hålla avstånd.
 • Visir kan komma att rekommenderas till besökare. Verksamheten tillhandahåller visir.
 • Anvisningar om var man som besökare få befinna sig ska följas.
 • Gåvor får tas emot av brukare, dock inte hembakat.
 • Alla besök ska förbokas.

Tidbokning

Besök kan bokas på följande dagar och tider

 • TIsdagar klockan 13.00–16.00
 • Torsdag klockan 13.00–16.00
 • Lördagar klockan 13.00–16.00
 • Söndagar klockan 13.00–16.00

Bokning sker via telefon till respektive boende

Rösta och Lotsen

Rösta 0652-306 61
Lotsen 0652-100 42
Sigrun Mårtensson, enhetschef, sigrun.martensson@nordanstig.se

Välkommen till Lotsen, boende med särskild service

Lotsen är ett boende inom socialpsykiatrin som vänder sig till vuxna med psykiska funktionsnedsättningar

För att få bo på Lotsen krävs ett beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service (LSS), du söker plats genom kommunens biståndshandläggare.

Boendet

Lotsens boende ligger i ett hyreshus i Bergsjö och här finns sex lägenheter. I anslutning till lägenheterna finns gemensamhetslokaler och personalutrymmen. Lotsen är bemannat dygnet runt. Personalen är utbildad och har bred erfarenhet.

Kontaktman

Lotsens personal arbetar i team om 2-3 personal dessa fungerar som dina kontaktmän och ditt närmaste stöd i arbetsgruppen.

Genomförandeplan

Du och dina kontaktpersoner utformar en plan för ditt behov av stöd och hjälp i vardagen. En genomförandeplan innehåller dokumentation över dina önskemål om det stöd du vill ha med målet att du ska leva så självständigt som möjligt.

Hälso- och sjukvård

Kommunens sjuksköterska är omvårdnadsansvarig för Lotsens boende.

Aktiviteter

Lotsens personal arbetar flexibelt och erbjuder både enskilda och gemensamma aktiviteter, arbetsgruppen är nära knuten till Aktivitetscenter Storgatan (daglig verksamhet).

Kostnader

När du bor på Lotsen betalar du för hyra av din lägenhet, du kan välja mellan att laga egen mat eller äta gemensam måltid i gemsamhetslokalerna. Den egna maten inhandlar du själv, om du äter gemensamt så betalar du för varje måltid som faktureras en gång i månaden.

Synpunkter

Dina synpunkter är viktiga för att verksamheten ska bli så bra som möjligt.

Kontakt

Lotsen

Alvägen 12 A, 829 50 Bergsjö
Fastighetsbeteckning Högen 11:12

Porträttbild på Sigrun Mårtensson

Enhetschef

Sigrun Mårtensson

0652-362 16

Skicka ett meddelande till

Porträttbild på Ingela Sjökvist

Biståndshandläggare

Ingela Sjökvist

Handlägger socialpsykiatri och personer med funktionsnedsättning

Skicka ett meddelande till