MENY

Lotsens boende

Vi erbjuder stöd och hjälp för dig med psykisk funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa.

Välkommen till Lotsen, boende med särskild service

Lotsen är ett boende inom socialpsykiatrin som vänder sig till vuxna med psykiska funktionsnedsättningar

För att få bo på Lotsen krävs ett beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service (LSS), du söker plats genom kommunens biståndshandläggare.

Boendet

Lotsens boende ligger i ett hyreshus i Bergsjö och här finns sex lägenheter. I anslutning till lägenheterna finns gemensamhetslokaler och personalutrymmen. Lotsen är bemannat dygnet runt. Personalen är utbildad och har bred erfarenhet.

Kontaktman

Lotsens personal arbetar i team om 2-3 personal dessa fungerar som dina kontaktmän och ditt närmaste stöd i arbetsgruppen.

Genomförandeplan

Du och dina kontaktpersoner utformar en plan för ditt behov av stöd och hjälp i vardagen. En genomförandeplan innehåller dokumentation över dina önskemål om det stöd du vill ha med målet att du ska leva så självständigt som möjligt.

Hälso- och sjukvård

Kommunens sjuksköterska är omvårdnadsansvarig för Lotsens boende.

Aktiviteter

Lotsens personal arbetar flexibelt och erbjuder både enskilda och gemensamma aktiviteter, arbetsgruppen är nära knuten till Aktivitetscenter Storgatan (daglig verksamhet).

Kostnader

När du bor på Lotsen betalar du för hyra av din lägenhet, du kan välja mellan att laga egen mat eller äta gemensam måltid i gemsamhetslokalerna. Den egna maten inhandlar du själv, om du äter gemensamt så betalar du för varje måltid som faktureras en gång i månaden.

Synpunkter

Dina synpunkter är viktiga för att verksamheten ska bli så bra som möjligt.

Kontakt

Lotsen

Alvägen 12 A, 829 50 Bergsjö, 0652-100 42
Fastighetsbeteckning Högen 11:12

Porträttbild på Anna Savolainen.

Enhetschef

Anna Savolainen-Berg

0652-360 44
anna.savolainen-berg@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till

Siluett av person.

Biståndshandläggare/samordnare

Ingela Sjökvist

Handlägger socialpsykiatri och personer med funktionsnedsättning