Bållebo korttidsvård

Vi har 13 vårdplatser som är avsedda till korttidsvård, avlastning och palliativ vård. Boende kommer vårdklar från sjukhuset eller från det egna hemmet.

Utegården på Sörgården, Bergsjö, träd, buskar och sittplatser framför tvåvåningshusen i vinkel

Endast förbokade besök

Covid-19 sprids fortfarande, så av omtänksamhet till våra äldre fortsätter vi vara försiktiga. För att besöka en anhörig så bokar du tid. Vi erbjuder även digitala besök, prata med respektive boende om hur det går till.

Våra besöksregler

Det är av största vikt att du som besöker något av våra boenden följer våra regler.
Stanna hemma vid minsta symtom!

 • Besökare ska vara fullt friska.
 • Besökaren kommer att mötas upp vid dörren.
 • God handhygien. Tvätt med tvål och vatten. Om det saknas finns handsprit.
 • Fysisk kontakt ska undvikas, tänk på att hålla avstånd.
 • Visir kan komma att rekommenderas till besökare. Verksamheten tillhandahåller visir.
 • Anvisningar om var man som besökare få befinna sig ska följas.
 • Gåvor får tas emot av brukare, dock inte hembakat.
 • Alla besök ska förbokas.

Tidbokning

Besök kan bokas på följande dagar och tider

 • TIsdagar klockan 13.00–16.00
 • Torsdag klockan 13.00–16.00
 • Lördagar klockan 13.00–16.00
 • Söndagar klockan 13.00–16.00

Bokning sker via telefon till respektive boende

Bållebo

Bållebo korttidsavdelning 0652-363 02
Tua Eurén, enhetschef, 0652-362 06, tua.euren@nordanstig.se

Vi arbetar efter värdeorden

 • självbestämmande
 • integritet
 • gott bemötande
 • trygghet

Det innebär att vården och omsorgen anpassas till dina behov och önskemål. Din rätt till integritet respekteras i den personliga omvårdnaden.

Vår ambition är att du bemöts med respekt, artighet och änsyn. Personalens kompetens och professionella förhållningssätt är förutsättningen för din och dina anhörigas trygghet.

Ankomstsamtal

Ett ankomstsamtal med vårdtagaren görs av sjuksköterskan och eller undersköterskan i arbetsgruppen där vi upprättar en genomförandeplan.

Dagplanering

Varje dag gör personalen en dagplanering som innebär att personalen har hand om samma vårdtagare hela arbetspasset.

Kontaktman

Varje vårdtagare har en egen kontaktman.

Vårdplanering

På Bållebo gör vi alltid en vårdplanering innan hemgång där vårdtagaren och närstående eller god man, biståndshandläggare, kooridnator och omvårdnadspersonal är med.

Det här behöver du ta med när du kommer hit

 • egna kläder märkta med namn och hygienartiklar
 • läkemedel, aktuell medicinlista och aktuella recept eller dosdisplista
 • eventuella hjälpmedel du använder i hemmet, exempelvis rollator, rullstol

Internet

Du kan få tillgång till kommunens trådlösa nätverk genom en gästinloggning

Läkarbesök

Det är läkarrond en gång i veckan. Varje läkarbesök eller undersökning kostar enligt regionens taxor och förs in på högkostnadskortet.

Måltider

 • Frukost 8.30
 • Lunch 12.30
 • Eftermiddagskaffe 14.30
 • Middag 16.45
 • Kvällsfika 19.30

Alla tider är ungefärliga tider. Tillgång till extramål finns dygnet runt.

Rummen

Det finns enkelsalar och tvåsalar. Det är behovet som avgör vem som får enkelsal.

Har du frågor om kostnaden?

Kontakta avgiftshandläggare 0652-361 51

Sjuksköterska

Sjuksköterska finns på plats dagtid och kvällar måndag-fredag, övrig tid finns en sjuksköterska i beredskap.

Läkare

Läkare kommer på rond en gång i veckan. Vi kontaktar läkare vid akuta situationer.

Ledning

Enhetschefen finns här på vardagar och är bland annat personalansvarig samt har det övergripande administrativa ansvaret för Bållebo.

Anhörig

Du som anhörig är välkommen mellan klockan 11 – 20

Kontakt

Bållebo

Bållebergsvägen 5B, 829 50 Bergsjö
Högen 11:3

Sjuksköterskeexpedition 070-301 53 60
Avdelningstelefon 0652-363 02

Porträttbild på Tua Eurén

Enhetschef

Tua Eurén

0652-362 06

070-270 03 96

Skicka ett meddelande till

Porträttbild på Katarina Moberg

Vårdkoordinator

Katarina Moberg

0652-361 30

073-274 35 92

Skicka ett meddelande till