Fritidshem

Vi har fritidshem på de skolor som har elever upp till och med årskurs 6.

Välkommenskylt fritidshemmet i Hassela

Fritidshem är en typ av skolbarnsomsorg för barn från förskoleklass till 12 år. I Nordanstig har vi inte någon annan kommunal skolbarnomsorg, exempelvis familjedaghem med dagbarnvårdare (dagmammor).

Verksamheten samordnas med skolornas lokaler och personal.

Kontakt

Utbildningschef

Eva Fors
0652-362 22

Skicka ett meddelande till

Mer information