Arbetsmarknadsinsatser – arbete och försörjning

Vi hanterar verksamhetsområdena ekonomiskt bistånd, kommunens arbetsmarknadsinsatser och flyktingmottagning.

Vår verksamhetsidé är att erbjuda individuellt stöd och vägledning för kommuninvånare så att de kan uppnå en skälig levnadsnivå, bli självförsörjande och leva ett självständigt liv.

Entre'n till Arbetsmarknadsenheten

Här finns vi

Arbete och försörjning finns i lokaler på Stationsvägen 2 intill busstationen i Bergsjö. Vi har ett samverkanskontor med Arbetsförmedlingen och Polisen.

Samverkanskontorets öppettider

Vi jobbar för närvarande med låst dörr med anledning av pandemin. Vi är på plats dagligen.

Du når oss via växeln 0652-360 00 vardagar klockan 10–12 och 13–16 (lunchstängt12–13). Du hittar oss på Stationsvägen 2 i Bergsjö.

Söker du en plats för praktik eller annan åtgärd för att komma närmare arbetslivet eller studier med hjälp av kommunens verksamheter? Är du en kompletterande aktör åt Arbetsförmedlingen, företräder en annan myndighet eller är du kanske en person som söker praktikplats genom en utbildning som exempelvis en yrkeshögskola? Då är det här vägen in till oss.

Vi administrerar stöd och ersättningar

För kommunens verksamheter administrerar vi stöd och ersättningar i form av anställningsstöd från Arbetsförmedlingen och ersättning för asyl- och flyktingmottagande från Migrationsverket.

Kontakt

Arbetsmarknadsinsatser – arbete och försörjning

Skicka ett meddelande till

Porträttbild på Bente Sandström

Enhetschef
Arbete och försörjning

Bente Sandström

0652-363 38

070-668 35 90

Skicka ett meddelande till

Porträttbild på Anette Råbom

Arbetsmarknadssekreterare

Anette Råbom

0652-360 12

072-450 84 34

Skicka ett meddelande till