Personligt ombud

Har du ett långvarigt psykiskt funktionshinder? Har du kört fast mellan olika instanster? Har du tappat kontrollen över ditt liv? Kanske kan ett personligt ombud hjälpa dig.

Personligt ombud vänder sig till dig från 18 år med långvarig psykisk funktionsnedsättning. Ett personligt ombud är fristående från myndigheter. Uppdraget som personligt ombud är slutfört när andras insatser fungerar.

Ett personligt ombud arbetar på uppdrag av dig och bistår dig så att du får stöd och den service du har laglig rätt till. Tillsammans ser ni till att insatser från olika myndigheter samordnas. Ett personligt ombud arbetar inte med myndighetsutövning och kan därmed inte besluta om insatser. Personliga ombud har tystnadsplikt.

Vi arbeter inte med personer som är inne i ett aktivt missbruk.

Så här går du till väga för att få ett personligt ombud

Du kan ringa, skriva eller skicka e-post till oss.

Någon annan kan hjälpa dig att förmedla kontakten, men huvudsaken är att det är du som önskar personligt ombud och uttrycker det som en egen önskan.

Personligt ombud ersätter inte andra yrkesgruppers insatser, som god man,  boendestöd, kontaktperson, personal från psykiatrin eller liknande. Du kan ha rätt att få ett personligt ombud även om du redan har hjälp av någon av dessa.

Efter slutfört uppdrag avslutas kontakten, men du är välkommen att söka personligt ombud flera gånger med nya uppdrag.

Kontakt
Porträttbild på Karin Pettersson

Personligt ombud

Karin Pettersson

070-661 32 03

Skicka ett meddelande till

Siluett av person.

Personligt ombud

Patrick Lindblom

0650-199 10, 073-275 20 59

Personalporträtt på Gunilla Voxlin

Enhetschef
Samordningsenheten

Gunilla Voxlin

0652-361 07

073-274 35 93

Skicka ett meddelande till