Anhörigstöd

Anhörigstöd finns för dig som hjälper och stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller någon beroendesjukdom.

Vi hjälper dig att hitta lösningar som underlättar din vardag och kan bidra till en ökad livskvalitet både för dig och din närstående.

Anhörigstödet ställer in sin verksamhet tillsvidare

För att skydda riskgrupperna från coronavirus kommer inga träffar, kaféer eller hembesök att genomföras på en tid. Anhöriga och andra berörda kommer att informeras när verksamheten återupptas.

Utifrån rådande pandemi erbjuder vi samtal och rådgivning via telefon eller mejl. Du kan kontakta oss om anhörigvård eller andra frågor.

Anhörigcenter

Anhörigkafé - inställt tillsvidare

På torsdagar har vi kaféverksamhet på Anhörigcenter kl. 13.00–15.00. Då kan du träffa andra i samma situation att prata med över en kopp kaffe. Dina närstående är också välkomna. Ibland ordnar vi temadagar med olika föreläsare.

Vi samarbetar bland annat med

  • Röda Korset
  • Svenska kyrkan
  • Psykiatrin
  • Primärvården

Vi erbjuder

  • rådgivning
  • stödsamtal och hembesök
  • anhöriggrupp
  • anhörigkafé
  • avlösning i hemmet
Kontakt

Anhörigstöd

Bållebergsvägen 5B i Bergsjö, ingång hälsocentralen
anhorigstod@nordanstig.se

Porträttbild på Tua Eurén

Enhetschef

Tua Eurén

0652-362 06

070-270 03 96

Skicka ett meddelande till

Siluett av person.

Anhörigsamordnare

Marie Näsman-Engberg

0652-361 48

070-397 32 38

Skicka ett meddelande till