Anhörigstöd

Anhörigstöd finns för dig som hjälper och stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller någon beroendesjukdom.

Vi hjälper dig att hitta lösningar som underlättar din vardag och kan bidra till en ökad livskvalitet både för dig och din närstående.

Vi håller avstånd till varandra och stannar hemma vid symptom.

Anhörigcenter

Anhörigkafé

Du träffar andra i samma situation att prata med över en kopp kaffe. Dina närstående är också välkomna. Ibland ordnar vi temadagar med olika föreläsare.

Vi samarbetar bland annat med

  • Röda Korset
  • Svenska kyrkan
  • Psykiatrin
  • Primärvården

Vi erbjuder

  • rådgivning
  • stödsamtal och hembesök
  • anhöriggrupp
  • anhörigkafé
  • avlösning i hemmet
Kontakt

Anhörigstöd

Bållebergsvägen 5B i Bergsjö, ingång hälsocentralen
anhorigstod@nordanstig.se

Personalporträtt på Gunilla Voxlin

Enhetschef
Samordningsenheten

Gunilla Voxlin

0652-361 07

073-274 35 93

Skicka ett meddelande till

Siluett av person.

Anhörigsamordnare

Marie Näsman-Engberg

0652-361 48

070-397 32 38

Skicka ett meddelande till