Anhörigstöd

Anhörigstöd finns för dig som hjälper och stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller någon beroendesjukdom.

Vi hjälper dig att hitta lösningar som underlättar din vardag och kan bidra till en ökad livskvalitet både för dig och din närstående.

Anhörigcenter

Vecka 25 –33 (17 juni –16 augusti)
Anhörigstödjare har telefontid måndag–fredag kl. 8.00–11.00,
0652-361 48 eller 070-397 32 38.

Anhörigkafé

På torsdagar har vi kaféverksamhet på Anhörigcenter kl. 13.00–15.00. Då kan du träffa andra i samma situation och prata med över en kopp kaffe. Din närstående är också välkommen. Ibland ordnar vi temadagar med olika föreläsare.

Vi samarbetar bland annat med

  • Röda Korset
  • Svenska kyrkan
  • psykiatrin
  • primärvården
  • landstinget

Vi erbjuder

  • rådgivning
  • stödsamtal eller hembesök
  • anhöriggrupp
  • anhörigkafé
  • avlösning i hemmet
Kontakt

Anhörigstöd

Bållebergsvägen 5B i Bergsjö, ingång hälsocentralen
anhorigstod@nordanstig.se

Enhetschef

Margareta Åström

0652-363 01

073-275 27 38

Skicka ett meddelande till