Förskola

Vi har förskolor i sex av kommunens orter. Förskolan har det pedagogiska ansvaret för barn mellan 1 och 5 år. För föräldrar som arbetar, studerar eller är arbetssökande.

I Nordanstig har vi inte någon annan kommunal skolbarnomsorg som exempelvis familjedaghem med dagbarnvårdare (dagmammor).

Kontakt

Utbildningschef

Eva Fors
0652-362 22

Skicka ett meddelande till