MENY

Barn- och elevhälsa

Vi arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande. Och för varje barns lärande och utveckling. Vi bidrar till att säkerställa alla barns rätt till en likvärdig utbildning.

Klassrum, två flickor i förgrunden, den ena räcker upp handen. Lärarinnan hjälper en annan elev..

I elevhälsan arbetar skolsköterska, specialpedagog, skolkurator och skolpsykolog. Det finns även tillgång till skolläkare. På varje skola i kommunen finns ett elevhälsoteam som består av rektor och personal från elevhälsan.

I barnhälsan arbetar två specialpedagoger.

"Barn- och elevhälsan bidrar till skapandet av pedagogiska, sociala och fysiska lärmiljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa."

Målen uppfylls genom att barn- och elevhälsan

  • har regelbundna träffar och samarbetar kring aktuella ärenden
  • har en samlad specialkompetens
  • inventerar, kartlägger och analyserar behoven
  • skapar en helhetsbild
  • skapar nätverk, sprider kunskaper, information och idéer
  • ger handledning, fortbildning och konsultation till personalen
  • informerar om behov av stödresurser
  • ger råd och stöd

I barnhälsan ingår

Kontakt
Porträttbild på Thomas Larsson

Utbildningschef

Thomas Larsson

0652-361 13

Skicka ett meddelande till