MENY

Integration och flyktingmottagning

Vi samordnar kommunens mottagande och integration av flyktingar i samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunens verksamheter och med andra lokala och regionala aktörer. När en asylsökande får sitt uppehållstillstånd anvisar Migrationsverket personen till kommunen för bosättning om personen inte själv ordnat sitt boende i Sverige.

En kvinna och en man på ett kontor samtalar.

Vid anvisad bosättning ansvarar kommunen för:

 • att förbereda en basutrustad bostad
 • skola, barnomsorg
 • insatser inom det sociala området
 • kontakt med Hälsinglands utbildningsförbund för undervisning i svenska (sfi), samhällsorientering och annan vuxenutbildning.

Flyktingverksamheten har till uppgift att på bästa sätt, i samverkan mellan Arbetsförmedlingen, lokala och regionala aktörer medverka till att alla nyanlända flyktingar erbjuds möjlighet till delaktighet i samhällslivet och inträde på arbetsmarknaden.

Detta kan ske genom arbetsrelaterade aktiviteter i samverkan med Arbetsförmedlingen såsom planering och träffar med näringslivets organisationer och studiebesök på företag i kommunen. Skapa nätverk och forum där alla kan mötas i aktiviteter som gynnar integrationen och motverkar segregation är ytterligare några exempel.

Förhoppningen är att våra nya medborgare ska känna sig varmt välkomna och trivas samt se möjligheter och fördelar med att bo i Nordanstigs kommun.

Asyl- och flyktingmottagande - mångfald som tillväxtfaktor!

Vi kommer gärna till er förening eller arbetsplats på ett personalmöte, utbildningsdag eller under en fikarast. När ni vill helt enkelt.

Har ni 30 minuter? Vi har det och en massa information att ge.

Vi berättar om det vi kan och ni vill veta!

 • Hur många kommer och hur många ”tar vi hit”?
 • Vem är flykting?
 • Vad får de som kommer?
 • Vad gör dom?
 • Hur tryggar vi vår arbetskraftsförsörjning?
 • Har ni speciella frågor så förbereder vi svar om ni hör av er med dem före.

Kontakta oss så hittar vi en tid. Vi kommer till er när det passar er.

Så kan du hjälpa till

 • Bli god man eller förvaltare. Att bli god man är eller förvaltare är ett sätt att stötta bland annat ensamkommande flyktingbarn.
 • Bli familjehem i Nordanstig. Att bli familjehem är ett sätt att stötta bland annat flyktingfamiljer och ensamkommande flyktingbarn.
 • Bli språkvän. Människor som nyligen kommit till Sverige och just börjat lära sig svenska behöver umgås med personer som pratar svenska. Då blir det enklare för dem att lära sig bra svenska och att lära sig de sociala koder som finns i samhället och som är svåra att lära sig på andra sätt.
 • Bidra genom Röda Korset. Röda Korset har verksamhet med insamling och utlämning av kläder. Det gäller både insamlingar av pengar och begagnade kläder och saker. Via Röda Korset kan du också anmäla dig som volontär.
 • Bidra genom UNHCR. FN:s flyktingorgan UNHCR arbetar för att ge människor på flykt internationellt skydd och hitta varaktiga lösningar för deras svåra situation.
 • Bidra genom Unicef. Unicef erbjuder flera olika sätt att hjälpa till på.
Kontakt

Integration och flyktingmottagning
flyktingenheten@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till

Porträttbild på Bente Sandström

Enhetschef
Arbete och försörjning

Bente Sandström

0652-363 38, 070-668 35 90
bente.sandstrom@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till

Porträttbild på Jennie Söderlund

Flyktingsamordnare

Jennie Söderlund

0652-360 23, 070-190 12 61
jennie.soderlund@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till