Grundskola

Grundskolan är från förskoleklass (för sexåringar) upp till årskurs tio och fritidshem. Vi har grundskolor på fem orter. Friskolor finns på två orter.

Förskoleklass och grundskola

När barnet är sex år inträder skolplikt. Det betyder att alla barn måste börja i obligatorisk förskoleklass det kalenderår de fyller sex år. Skolplikten är tioårig.

Rätten att välja skola inom kommunen

Elev i grundskolan som vill välja annan skola än den som ligger i elevens skolupptagningområde kan göra det.

Skolskjuts vid val av annan skola

Väljer man annan skola har man inte någon laglig rätt till skolskjuts.

Våra grundskolor

Bergsjö

Gnarp

Hassela

Harmånger

Ilsbo

Kontakt

Utbildningschef

Eva Fors
0652-362 22

Skicka ett meddelande till

Assistent – Bergsjö och Ilsbo

Annika Nelson

0652-362 45

Skicka ett meddelande till

Skolassistent – Gnarp, Harmånger, Hassela och Strömsbruk

Linda Ekberg

0652-363 70

Skicka ett meddelande till

Mer information