MENY

Koalan - korttidsvistelse och korttidstillsyn

Koalan är ett korttidsboende för barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar. Här får barn och ungdomar chans till rekreation, miljöombyte och kreativ utveckling. Under tiden får du som förälder möjlighet till avlastning och vila.

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse innebär att ett barn eller en ungdom med funktionsnedsättning vistas tillfälligt på ett korttidsboende. Hur ofta eller länge barnen är här är individuellt, en del barn har beviljats ett par dygn per månad medan andra har betydligt fler.

Syftet med korttidsvistelse är att barnet eller ungdomen får miljöombyte och möjlighet till kreativ utveckling och att vårdnadshavaren får avlastning och vila.

När barnet eller ungdomen är på korttidsvistelse kan hen fortsätta med sina dagliga aktiviteter i barnomsorg, skola, korttidstillsyn eller dagliga verksamhet.

Kostnaden för mat och vissa aktiviteter som exempelvis biobesök bekostas av den enskilde.

Regelbundet eller akut

Korttidsvistelse kan erbjudas som en regelbundet återkommande insats likväl som en lösning vid akuta situationer. Koalans verksamhet pågår dygnet runt veckans alla dagar.

Korttidstillsyn

Om ungdomen är 13 år och behöver tillsyn innan och efter skoldag samt vid lov kan ansökan om korttidstillsyn göras hos LSS-handläggare.

Korttidsvistelse och korttidstillsyn är en insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som du ansöker om hos biståndsenheten. Du hittar kontaktuppgifter till biståndshandläggare under rubriken Kontakt längre ned på den här sidan.

Koalan ligger på Bållebergsvägen 7 i Bergsjö.
Du når oss på 0652-360 40, 070-285 70 58 eller på koalan@nordanstig.se

Kontakt
Porträttbild på Anna Savolainen.

Enhetschef

Anna Savolainen-Berg

0652-360 44
anna.savolainen-berg@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till

Siluett av person.

Biståndshandläggare/samordnare

Ingela Sjökvist

Handlägger socialpsykiatri och personer med funktionsnedsättning