MENY

Koalan - korttidsvistelse och korttidstillsyn

är en insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Korttidsvistelse

Innebär att ett barn eller en ungdom med funktionsnedsättning vistas tillfälligt på ett korttidsboende.

Syftet med insatsen korttidsvistelse är att barnet eller ungdomen får miljöombyte och möjlighet till kreativ utveckling och att vårdnadshavaren får avlastning och vila.

När barnet eller ungdomen är på korttidsvistelse kan denne fortsätta med sina dagliga aktiviteter i barnomsorg, skola, korttidstillsyn eller dagliga verksamhet.

Korttidsvistelse kan erbjudas som en regelbundet återkommande insats likväl som en lösning vid akuta situationer.

Kostnaden för mat och vissa aktiviteter som exempelvis biobesök bekostas av den enskilde.

Korttidstillsyn

Om ungdomen är 13 år och behöver tillsyn innan och efter skoldag samt vid lov kan ansökan om korttidstillsyn göras hos LSS-handläggare.

Korttidsboendet Koalan
Bållebergsvägen 7, 829 50 Bergsjö
0652-360 40, 070-285 70 58
koalan@nordanstig.se

Kontakt
Siluett av person.

Enhetschef

Marie Åberg Elfgren

0652-361 78

Skicka ett meddelande till