MENY

Föräldrastöd

Socialtjänsten ska verka för att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden.

De vanligaste insatserna är stödsamtal kontaktperson/kontaktfamilj eller insatser i hemmet. Ofta sker insatserna för barnet eller familjen i samarbete med skolan, sjukvården och andra berörda.

Behöver du rådgöra med någon kan du vända dig till en socialsekreterare eller till någon av våra familjebehandlare som ingår i familjeteamet.

Familjeteamet

Om du och din familj är intresserade av att få hjälp från familjeteamet eller om du vill ha mer information om hur vi kan stötta just dig eller er så tveka inte att ringa till någon av oss på familjeteamet.

Föräldrautbildning

Cope är ett pedagogiskt föräldrautbildningsprogram som vänder sig till dig som vill ha stöd i att hantera typiska vardagsproblem och konfliktsituationer med ditt barn.

Kontakt

Familjeteamet

Per 070-305 74 12

Christofer 070-249 23 08

Cecilia 072-249 58 31

Kicki 070-357 60 31, Cope föräldrautbildningar och trygghetscirkel

Kontakt Socialtjänsten

Socialtjänstens handläggare har telefontid

måndag-fredag klockan 08.30-09.30 0652-360 00 växel

Skicka ett meddelande till