MENY

Missbruk och beroende

Har du eller någon du känner problem med missbruk av något slag? Då kan du vända dig till kommunens Missbruksenhet som arbetar med missbruk och beroendefrågor.

Det kan gälla alkohol, narkotika, anabola steroider, tabletter, spel eller något annat som skapar beroendeproblematik. Stödet omfattar även anhöriga, både barn och vuxna.

Vårt arbete bygger på frivillighet (enl SoL, socialtjänstlagen) men vi har även till uppgift att i vissa fall bedriva handläggning enligt tvångslagen - Vård av missbrukare i vissa fall (LVM, Lag om vård av missbrukare).

Inom Missbruksenheten hjälper vi till med

  • Utredning och bedömning för behov av vård och behandlingsinsatser.
  • Matchning till rätt vård- och behandlingsinsats.
  • Motivationsarbete.
  • Rådgivning, stöd och information.
  • Förebyggande och uppsökande insatser.

Öppenvårdsbehandling

Vi har Öppenvårdsbehandling, det innebär att du kan delta i behandling men bo kvar hemma. Öppenvårdsbehandlingen har AA-s tolvstegsprogram, som grund (Minnesotamodellen) men innehåller även samverkan med kommunens budgetrådgivare, arbetsförmedling, försäkringskassa, primärvård och andra aktörer allt efter behov. Parallellt bedrivs ett Anhörigprogram och barngrupper enligt ERSTA-modellen.

AA=Anonyma Alkoholister
ERSTA-modellen=Erstamodellen – en väg ur utmattningssyndrom

Anmäl intresse till anhörigutbildning

Lever du nära någon som är alkohol-, narkotika- eller spelberoende?

Vi erbjuder dig som anhörig en utbildning för att ge kunskap om anhörigproblematik, medberoende och stöd för att du ska få en ökad livskvalitet.

Utbildningen omfattar åtta kurstillfällen på kvällstid. Vi återkommer med information om tid och plats. Utbildningen är gratis och fika ingår.

Har du frågor eller vill anmäla intresse redan nu, kontakta Birgitta Johansson, alkohol- och drogterapeut, birgitta.johansson@nordanstig.se, 072-451 65 45.

Kontakt

Birgitta Johansson 072-451 65 45

Mats Karlsson 070-535 34 72