Missbruk och beroende

Har du eller någon du känner problem med missbruk av något slag? Då kan du vända dig till kommunens Missbruksenhet som arbetar med missbruk och beroendefrågor.

Det kan gälla alkohol, narkotika, anabola steroider, tabletter, spel eller något annat som skapar beroendeproblematik. Stödet omfattar även anhöriga, både barn och vuxna.

Vårt arbete bygger på frivillighet (enl SoL, socialtjänstlagen) men vi har även till uppgift att i vissa fall bedriva handläggning enligt tvångslagen - Vård av missbrukare i vissa fall (LVM, Lag om vård av missbrukare).

Inom Missbruksenheten hjälper vi till med

- Utredning och bedömning för behov av vård och behandlingsinsatser - Matchning till rätt vård- och behandlingsinsats. - Motivationsarbete - Rådgivning, stöd och information - Förebyggande och uppsökande insatser.

Öppenvårdsbehandling

Vi har Öppenvårdsbehandling, det innebär att du kan delta i behandling men bo kvar hemma. Öppenvårdsbehandlingen har AA-s tolvstegsprogram, som grund (Minnesotamodellen) men innehåller även samverkan med kommunens budgetrådgivare, arbetsförmedling, försäkringskassa, primärvård och andra aktörer allt efter behov. Parallellt bedrivs ett Anhörigprogram och barngrupper enligt ERSTA-modellen.

AA=Anonyma Alkoholister
ERSTA-modellen=Erstamodellen – en väg ur utmattningssyndrom

Anhörigutbildning

Lever du nära någon som är alkohol-, narkotika- eller spelberoende?

Nu erbjuder vi dig som anhörig en utbildning för att ge kunskap om anhörigproblematik, medberoende och stöd för att du ska få en ökad livskvalitet.

Utbildningen omfattar åtta kurstillfällen på kvällstid med start den 7 april 2020. Vi håller till i öppenvårdens lokaler på Alvägen 8 B i Bergsjö. Utbildningen är gratis och fika ingår.

Har du frågor, kontakta Isak Hagberg, alkohol- och drogterapeut, isak.hagberg@nordanstig.se,
070-324 03 79.

Kontakt

Isak Hagberg 070-324 03 79

Mats Karlsson 070-535 34 72