Missbruk och beroende

Har du eller någon du känner problem med missbruk av något slag? Då kan du vända dig till kommunens Missbruksenhet som arbetar med missbruk och beroendefrågor.

Det kan gälla alkohol, narkotika, anabola steroider, tabletter, spel eller något annat som skapar beroendeproblematik. Stödet omfattar även anhöriga, både barn och vuxna.

Vårt arbete bygger på frivillighet (enl SoL, socialtjänstlagen) men vi har även till uppgift att i vissa fall bedriva handläggning enligt tvångslagen - Vård av missbrukare i vissa fall (LVM, Lag om vård av missbrukare).

Inom Missbruksenheten hjälper vi till med

- Utredning och bedömning för behov av vård och behandlingsinsatser - Matchning till rätt vård- och behandlingsinsats. - Motivationsarbete - Rådgivning, stöd och information - Förebyggande och uppsökande insatser.

Öppenvårdsbehandling

Vi har Öppenvårdsbehandling, det innebär att du kan delta i behandling men bo kvar hemma. Öppenvårdsbehandlingen har AA-s tolvstegsprogram, som grund (Minnesotamodellen) men innehåller även samverkan med kommunens budgetrådgivare, arbetsförmedling, försäkringskassa, primärvård och andra aktörer allt efter behov. Parallellt bedrivs ett Anhörigprogram och barngrupper enligt ERSTA-modellen.

AA=Anonyma Alkoholister
ERSTA-modellen=Erstamodellen – en väg ur utmattningssyndrom

Kontakt

Isak Hagberg 070-324 03 79

Mats Karlsson 070-535 34 72