Boendestöd

Vi erbjuder stöd och hjälp för dig med psykisk funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa.

Boendestöd

Boendestöd är en insats för dig som har en psykisk funktionsnedsättning och bor i eget hem någonstans i kommunen.

Vad innebär insatsen

Det kan vara att du behöver stöd i vardagssysslor som exempelvis städ, tvätt, handling och/eller social samvaro, social träning eller annat.

Syftet med insatsen är att öka och/eller bibehålla din funktionsförmåga och bidra till ökad självständighet.

Ansökan

Du ansöker hos biståndshandläggare och tillsammans ser ni över ditt hjälpbehov.

När du fått ditt beslut om insatser får vi på boendestöd information från biståndshandläggaren. Boendestödjarna tar kontakt med dig, bokar ett första möte där vi tillsammans ser över hur du vill ha dina insatser genomförda. Då gör ni en genomförandeplan där dina önskemål dokumenteras med målet att du skall leva så självständigt som möjligt.

Kontakt

Enhetschef

Sigrun Mårtensson

0652-362 16

Skicka ett meddelande till

Biståndshandläggare

Ingela Sjökvist

Handlägger socialpsykiatri och personer med funktionsnedsättning

Skicka ett meddelande till