MENY

Funktionsnedsättning

En man sitter och kuverterar.

På dagcenter i Harmånger och i Bergsjö finns daglig verksamhet inom LSS

Inom omsorgen om funktionshindrade finns bland annat ledsagare och kontaktpersoner.

På Alvägen i Bergsjö finns verksamheten Lotsen som vänder sig till personer med psykisk ohälsa. Verksamheten består av boendestöd till personer i ordinärt boende, dagverksamhet samt ett antal lägenheter som är bostäder med särskild service.

Vi har två gruppbostäder inom LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade), Berge i Bergsjö och Rösta i Harmånger.

Ansökan om bistånd

Vill du ansöka om bistånd, kontakta biståndshandläggare

Klagomål på beslut om insatser

Taxor inom omsorgen om funktionshindrade