MENY

Projekt - Arbete och försörjning

Här hittar du arbetsmarknadsenhetens aktuella och avslutade projekt med extern finansiering.

Pågående projekt

Konstbryggan

Projekttid

2024-03-01–2024-12-31

Finansiering

Länsstyrelsen Gävleborg §37a

Projektledare

Jennie Söderlund
Richard Richardsson

Länsstyrelsens logotyp.

Verksamhet

Projektet riktar sig till nyanlända och fokuserar på att förbättra den psykiska hälsan genom att arbeta med konstterapi som metod. Sambandet mellan hälsa och kreativitet är en gammal insikt som också finner stöd i modern forskning. Konst kan hjälpa oss att uttrycka det vi inte kan sätta ord på.

Konsterapins fördelar kan sammanfattas i fyra punkter:

  • Minskar ångest och främjar koncentration
  • Främjar kommunikation
  • Möjlighet att arbeta med känslomässiga konflikter
  • Lämpad för att hantera PTSD

Under en par eftermiddagar i veckan under 2024 kommer en barn- och ungdomsgrupp och en vuxengrupp att träffas på Bergsjögården för att skapa konst och musik tillsammans. Träffarna blir ett naturligt forum för att träna språk och knyta nya kontakter. Målsättningen är att presentera en föreställning innehållande både konst och musik med temat Känslor under december 2024.

Välkommen till Nordanstig

Projekttid

2022-09-01–2023-08-01

Finansiering

Länsstyrelsen Gävleborg §37a

Projektledare

Jennie Söderlund
Richard Richardsson

Länsstyrelsens logotyp.
Logotyp blå flagga med gula stjärnor. Medfinansieras av Europeiska unionen.

Verksamhet

Projektet riktar sig till sökande enligt massflyktdirektivet från Ukraina samt asylsökande från övriga länder i Nordanstig.

Projektets målsättning är att bidra till ökad integration genom samordnade aktiviteter med frivilligorganisationer, civilsamhälle och idrottsföreningar.

SamverkanGävleborg 2022

Projekttid

2022-11-01–2026-10-31

Finansiering

Länsstyrelsen Gävleborg med stöd ur Asyl-, Migrations- och integrationsfonden (AMIF)

Projektledare

Kristina Jernberg Gradin

SamverkanGävleborg 2022s logotyp
Länsstyrelsens logotyp.
Logotyp blå flagga med gula stjärnor. Medfinansieras av Europeiska unionen.

Verksamhet

Projektets syfte och mål är att främja integrationen av tredjelandsmedborgare i Gävleborgs län. Med utvecklad samverkan mellan aktörer vill projektet bidra till en effektivare integrations-process, genom att tillvarata metoder och arbetssätt som minskar de strukturella hindren för målgruppen att etablera sig i samhället och komma närmare arbetsmarknaden. Projektet ska minska väntetid för målgruppen, att allt fler får möjlighet till tidiga integrationsfrämjande insatser och nätverk samt öva språket.

Projektets huvudsakliga aktiviteter

Parterna i projektet kommer att arbeta med individen i fokus. Genom kommunal aktivitetsplan skall arbetet identifieras och utvecklas lokalt.

Riksförbundet-SISU bidrar till att målgruppen får öva på svenska, få kunskap om hälsa och föreningsliv samt kunna bygga upp nätverk

Högskolan bidrar till ett fortsatt lärande, om insatser som bidrar till integration med fokus på individuella anpassningar.

UNG Nu Gävleborg

Projekttid

2023-09-01–2026-08-31

Finansiering

Medfinansieras av Europeiska sociala fonden – ESF

Projektledare

Richard Richardsson

EU-logga blå med gula stjärnor på.

Verksamhet

UNG Nu Gävleborg är ett projekt som riktar sig till ungdomar som varken arbetar eller studerar och som är mellan 16–29 år.

Syftet med projektet är att deltagarna ska ta del av insatser för att kunna övergå till arbete, studier eller att närma sig arbetsmarknaden och därigenom minska skillnader beroende bakgrundsfaktorer så som ofullständig skolgång, psykisk hälsa, bostadsort med mera.

Avslutade projekt

Kontakt
Porträttbild på Bente Sandström

Enhetschef
Arbete och försörjning

Bente Sandström

0652-363 38, 070-668 35 90
bente.sandstrom@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till