MENY

Parkering i Sörfjärden

Beviljat EU-stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Kommunens diarienummer 2015-000428

Länsstyrelsens Jnr 2016-3339

Projekttid

Projektet pågår till och med den 30 mars 2018

Syfte

Skapandet av parkeringen utgör en mindre del i en omfattande satsning som kommunen gör för att höja Sörfjärdens attraktivitet för invånare och turister. Satsningen kommunen gör i Sörfjärden avslutas inte med denna grusparkering, utan fler projekt planeras för kommande år.

Bakgrund

I december 2015 beslutade kommunstyrelsen att en parkering skulle anläggas med 86 parkeringsplatser på etableringsytor som skapades när en allmän anläggning för vatten och avlopp anlades i Sörfjärden.

För att finansiera projektet söktes stöd från landsbygdsprogrammet och denna ansökan beviljades i april 2017. Uppdraget att anlägga grusparkeringen har gått till Skanska och parkeringen väntas bli klar under sommaren 2017.

EU-logga för Europa investerar i landsbygdsområden.