MENY

Gällande detaljplaner

Här har vi samlat antagna detaljplaner från 2017 och framåt

Söker du äldre gällande detaljplander

Kommunen står inför ett omfattande arbete att tillgängliggöra alla gällande detaljplaner i kommunen på vår webbplats. Innan ett sådant arbete är genomfört kan du kontakta samhällsbyggnadsenheten för att få ta del av planer antagna innan år 2017.

2023

Detaljplan för Moningssand

Planen är antagen av Kommunfullmäktige 2018-07-02 §64.

Varsamhetsbestämmelser för bruksbebyggelsen i Sörfjärden

Områdesbestämmelser. Laga kraft handling 2018-06-26. Byggnadsnämnden 2018-05-21 §51.

Detaljplan för Mellanfjärden 10:1 mfl

Planen är antagen av Kommunfullmäktige 2017-10-02 §77. Planen vann laga kraft 2019-05-28.

Detaljplan för Vikarskogen 1:28

Planen är antagen av Byggnadsnämnden 2017-01-23 § 7, Planen vann laga kraft 2017-02-23.

Kontakt
Siluett av person.

Planarkitekt (föräldraledig)

Anna Ryttlinger

0652-360 11

Skicka ett meddelande till

Porträttbild på Douglas Helsing

Stadsarkitekt (föräldraledig)

Douglas Helsing

0652-367 43

Skicka ett meddelande till