MENY

Gällande detaljplaner

Här har vi samlat antagna detaljplaner från 2017 och framåt

Söker du äldre gällande detaljplander

Kommunen står inför ett omfattande arbete att tillgängliggöra alla gällande detaljplaner i kommunen på vår webbplats. Innan ett sådant arbete är genomfört kan du kontakta samhällsbyggnadsenheten för att få ta del av planer antagna innan år 2017.

Detaljplan för Moningssand

Planen är antagen av Kommunfullmäktige 2018-07-02 §64.

Varsamhetsbestämmelser för bruksbebyggelsen i Sörfjärden

Områdesbestämmelser. Laga kraft handling 2018-06-26. Byggnadsnämnden 2018-05-21 §51.

Detaljplan för Mellanfjärden 10:1 mfl

Planen är antagen av Kommunfullmäktige 2017-10-02 §77. Planen vann laga kraft 2019-05-28.

Detaljplan för Vikarskogen 1:28

Planen är antagen av Byggnadsnämnden 2017-01-23 § 7, Planen vann laga kraft 2017-02-23.

Kontakt
Siluett av person.

Planarkitekt

Anna Ryttlinger

0652-360 11
anna.ryttlinger@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till

Siluett av person.

Stadsarkitekt

Christina Englund

0652-362 04

christina.englund@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till