MENY

Vägbelysning

Vi ansvarar för 2 700 gatubelysningspunkter runt om i kommunen. Drift och underhåll sköts av Vattenfall Services Nordic AB.

Nyligen har förslaget till vägbelysningsstrategi varit på remiss

För att kunna planera underhållet av vägbelysningsanläggningarna i kommunen behövs en strategi och ett förslag har nu tagits fram.

Remisstiden löpte ut 4 november och nu sammanställs inkomna synpunkter. Därefter kommer frågan att behandlas politiskt.

Drifttider

Nattsläckning mellan klockan 24.00–05.00
Vissa undantag finns, då vägföreningar eller Trafikverket står för kostnaden av nattändningen.
Under tiden 15 maj–15 augusti är belysningen släckt.

Felanmälan

Felanmälan gör du i första hand i vårt formulär

Gå direkt till formuläret för felanmälan av vägbelysning

eller ring 0652-303 00 måndag–fredag under kontorstid.

Felen avhjälps löpande efter prioriteringsordning. OBS! Enstaka mörka ljuspunkter åtgärdas vid nästa rondering. En gång på hösten och en gång på våren.

Vid akuta skador på vägbelysningen som kan orsaka personskada, kan du ringa akutnumret hos Vattenfall Services Nordic AB, 08-739 76 09.

Observera att akutnumret bara får användas vid omedelbar risk för personskada.

Vid övriga frågor om vägbelysning kontakta Erland Jakobsen.

Kontakt
Porträttbild på Erland Jakobsen

Teknik- och miljöhandläggare

Erland Jakobsen
0652-360 70
erland.jakobsen@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till

Porträttbild på Helena Malmkvist

Teknisk handläggare

Helena Malmkvist

0652-361 82
helena.malmkvist@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till