MENY

Bredbandsprojekt finansieras av EU

Nordanstigs kommun deltar i samverkansprojektet Fiber till Gävleborg. Tillsammans bygger Region Gävleborg och länets kommuner fiber för cirka 212 miljoner kronor i länet under åren 2015–2020.

Målet är att öka möjligheten för cirka 3 000 små och medelstora företag i länet att få tillgång till snabbt bredband. Projektet är delvis finansierat av Europeiska reginala utvecklingsfonden (ERUF) och Region Gävleborg och går under namnet Fiber till Gävleborg.

Med ett snabbt bredband kan fler starta företag och befintliga företag kan finnas kvar och utvecklas.

Fiber till Gävleborg-projekten medfinansieras av kommunerna, Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och av Region Gävleborgs regionala utvecklingsmedel. Inom projektet ansluts inga fastigheter, men fiber drar fram till orter och byar så att det blir möjligt för hushållen och företagen att ansluta sig till fibernätet via accessnät.

Utbyggnaden i Ilsbo och Kittesjön har ingått i ett av bredbandsprojekten som ägs och koordineras av Region Gävleborg.

EU:s blå flagga med gula stjärnor i ring -  europeiska regionala utvecklingsfonden
Region Gävleborgs logotyp