MENY

Vägbidrag

Vägsamfälligheter, vägföreningar och privata vägar kan ansökan om vägbidrag. Ansökan ska vara inne årligen före 30 november.

Vägföreningar inom detaljplanerat området

Vägsamfälligheter, vägföreningar och privatvägar

Bidrag till turistiska vägar

Nu finns möjlighet att söka bidrag till skötsel av de vägar i vår kommun som till stor del används av turister. Med turistisk väg avses ”en väg som till mycket stor del användes av besökande från andra delar av kommunen och/eller besökande (turister) från andra regioner till enskilt besöksmål”. Bidraget söks av väghållaren och används för att åtgärda vägslitage som turismen kan medföra.

Ansökan

I ansökan beskrivs vägen och vilken typ av turistmål som finns där. Bifoga en karta som visar var vägen finns. Ange hur mycket bidrag ni söker samt kontaktuppgifter och kontouppgifter för eventuell utbetalning. Sista ansökningsdag är den 31 oktober 2023.

Hit skickas ansökan: Nordanstigs kommun, Box 56, 829 21 Bergsjö. Det går också bra att lämna den i kommunhusets brevinkast på Södra Vägen 14 i Bergsjö eller mejla till kommun@nordanstig.se

Kontakt
Porträttbild på Erland Jakobsen

Teknik- och miljöhandläggare

Erland Jakobsen
0652-360 70

Skicka ett meddelande till