Vägbidrag

Vägsamfälligheter, vägföreningar och privata vägar kan ansökan om vägbidrag. Ansökan ska vara inne årligen före 30 november.

Vägföreningar inom detaljplanerat området

Vägsamfälligheter, vägföreningar och privatvägar

Kontakt

Teknik- och miljöhandläggare

Erland Jakobsen
0652-360 70

Skicka ett meddelande till