Sand

När det halt ute kan du hämta gratis sand för att sanda din uppfart och entré.

Sand finns att hämta för halkbekämpning

Sanden finns att hämta på följande platser, kom ihåg att ta med egen hink;

Bergsjö Storgatan 23

Gnarp Södravägen 9 (mitt emot Berggården)

Harmånger Åvallen (fotbollsplan)

Hassela Nordanbrovägen (vid Nordanstigs Bostäders expedition)

Ilsbo Skolbacken 10 (vid garaget)

Stocka Björkstigen 8 (vid temporära bostäder)

För mer information kontakta

Nordanstigs Bostäder AB
0652-363 20