Sand

När det halt ute kan du hämta gratis sand för att sanda din uppfart och entré.

Sand finns att hämta för halkbekämpning

Kom ihåg att ta med egen hink. Sanden finns att hämta på följande platser:

Bergsjö, Storgatan 23 (längst in på Jordgubbsvägen), Aspvägen 1 (vid nya miljösophuset).

Gnarp, Södravägen 9 (mitt emot Berggården).

Harmånger, Åvallen, fotbollsplanen (sväng vänster innan parkeringen och sedan höger. Den stora sandfickan finns intill garaget).

Jättendal, Homons återvinningscentral (sandlåda utanför grindarna).

Hassela, Nordanbrovägen (vid Nordanstigs Bostäders expedition).

Ilsbo, Skolbacken 10 (vid garaget).

Stocka, Björkstigen 8 (vid temporära bostäder).

Strömsbruk, Humlegårdsvägen 7 (utanför NBAB:s expedition).

För mer information kontakta

Nordanstigs Bostäder AB
0652-363 20