Sand

När det halt ute kan du hämta gratis sand för att sanda din uppfart och entré.

Sand finns att hämta för halkbekämpning

Sanden finns att hämta på följande platser, kom ihåg att ta med egen hink;

Bergsjö Storgatan 23 (längst in på Jordgubbsvägen)

Gnarp Södravägen 9 (mitt emot Berggården)

Harmånger Åvallen (fotbollsplan)

Jättendal Homons återvinningscentral (endast hämtning när återvinningscentralen har öppet, se ÅVC:s öppettiderlänk till annan webbplats)

Hassela Nordanbrovägen (vid Nordanstigs Bostäders expedition)

Ilsbo Skolbacken 10 (vid garaget)

Stocka Björkstigen 8 (vid temporära bostäder)

Strömsbruk Humlegårdsvägen 7 (utanför NBAB:s expedition)

För mer information kontakta

Nordanstigs Bostäder AB
0652-363 20