MENY

Snöröjning

Trafikverket, vägföreningar och vi själva har olika ansvar för att röja snö från vägar, gång- och cykelvägar, trottoarer och vid brevlådor. Här får du lite övergripande information

Det blir ofta besvärligt på vägar och trottoarer när det kommer mycket snö under kort tid. Då hinner inte plogbilarna med att röja bort snö och samtidigt köra iväg snöhögar. Vägarna kan också bli smalare för att snön måste plogas undan till vägkanten.

Du är själv ansvarig för att ta bort snön vid din brevlåda, så att posten kan komma fram.

Du kan ibland behöva kontakta den som är ansvarig för snöröjningen i ett visst område, om exempelvis en snöhög utgör en trafikfara eller en väg behöver sandas. Det är inte alltid lätt att hitta rätt kontakt, men här får du lite hjälp.

I våra tätorter och på våra mindre vägar

Här är det vägföreningarna eller vägsamfälligheterna som är väghållare och bland annat ansvarar för plogningen. Kontakta oss om du behöver veta vilka vägföreningar och vägsamfälligheter vi har i kommunen.

Snöröjningen på kommunens egna fastigheter

Det är Nordanstigs bostäder som sköter våra egna fastigheters snöröjning.

Gång- och cykelvägar

Våra gång- och cykelvägar plogar och sköter Nordanstigs Bostäder AB på uppdrag av kommunen.

Kontakt
Porträttbild på Erland Jakobsen

Teknik- och miljöhandläggare

Erland Jakobsen
0652-360 70
erland.jakobsen@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till