MENY

Kollektivtrafik och kommunikationer

Kollektivtrafiken i Nordanstig

En X-trafiksbuss står vid en hållplats.

Det är Region Gävleborg som ansvarar för kollektivtrafiken i Gävleborgs län.

Det är X-trafik som sköter trafiken med buss och länståg i Nordanstig.

Du kan också ringa till X-trafiks kundtjänst genom att ringa 0771-91 01 09. Kundtjänsten är öppen måndag-fredag kl. 06.00 - 17.00. Trafikupplysningen har samma nummer och är öppen måndag-fredag kl. 17.00 – 22.00 samt lördag och söndag kl. 09.00 – 22.00. Dygnet runt når du röststyrt talsvar på samma nummer.

Färdtjänst

Sköts av Region Gävleborg, X-trafik

0771-12 12 11, fardtjanst.xtrafik@regiongavleborg.se

Beställning och avbokning av resor

Serviceresor 0771-64 64 65

Gnarps station

X-trafiks bussar 29,32, 33 och X-tåget trafikerar Gnarps station. Stationshuset är öppet för buss- och tågresenärer klockan 05.00-23.00.

Vid fel, skadegörelse eller liknande

Kontakta Erland Jakobsen, 0652-360 70 eller Helena Malmkvist, 0652-361 82

Kontakt
Porträttbild på Alexandra Forslund

Verksamhetschef
Tillväxt och service

Alexandra Forslund
0652-361 40
alexandra.forslund@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till