MENY

Bredband

Nordanstigs stadsnät ägs av Nordanstigs kommun. Fiberstaden AB ansvarar för drift och utbyggnad av stadsnätet på uppdrag av kommunen. Nio av tio hushåll har tillgång till bredband via fiber.

Skylt nedstucken i gräsmatta, här grävs det för fiber!

Bredband i Nordanstig

Nordanstigs stadsnät ägs av Nordanstigs kommun. Fiberstaden AB ansvarar för drift och utbyggnad av stadsnätet på uppdrag av kommunen.

Under senare år har vi kraftigt höjt utbyggnadstakten av fibernätet och avsevärt ökat tillgången till fiberanslutning i vår kommun. I dag har drygt nio av tio hushåll möjlighet att ansluta sig till fast bredband, antingen via Fiberstaden eller någon av de privata aktörerna Telia och IP-Only. Tre av fyra hushåll är redan anslutna.

I och med att alla stora områden nu är byggda fokuserar Fiberstaden på mindre ännu inte anslutna områden och på så kallade förtätningar, det vill säga erbjuda hushåll som valde att inte ansluta sig när möjligheten först bjöds.

Att rita fiberkartan över vår kommun är inte helt lätt, aktörerna är ganska spridda. Generellt kan sägas att Fiberstaden byggt i Bergsjö-Jättendal, Ilsbo/Kitte, Hassela och Stocka. Telias nät finns huvudsakligen i Gnarp och Harmånger medan IP-Only byggt i och runt Älgered. Lite varstans i kommunen finns kluster från respektive aktör insprängda.

Fibernät

En fiberanslutning är grunden för dagens moderna kommunikation. Den ersätter kopparkablar, kabel tv-nät, antenner och paraboler och erbjuder en gränslös kapacitet för framtiden. Nordanstigs stadsnät är ett öppet nät, inte bara för internet, tv, telefoni och spel, utan för en lång rad framtida tjänster och möjligheter. Nutidens och framtidens välfärdstjänster levereras i hög grad digitalt.

ADSL

ADSL är en teknik för bredband som överför data med hjälp av telefonnätet. I Nordanstig har Telia stängt ett stort antal telestationer de senaste åren, vilket påverkat möjligheten till bredband via ADSL. Telia aviserar att kopparnätet kommer att släckas helt i Sverige senast 2026.

Kontakt
Porträttbild på Erland Jakobsen

Teknik- och miljöhandläggare

Erland Jakobsen
0652-360 70
erland.jakobsen@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till

Fiberstadens logotype

Fiberstaden AB

info@fiberstaden.se

0650-55 60 00 (tonval 2)

Besöksadress Västra Tullgatan 6, Hudiksvall

Skicka ett meddelande till