MENY

Bredband

Det finns flera möjligheter till att få bredband till din fastighet. I Nordanstig är det Fiberstaden AB som bygger ut och sköter driften av fibernätet. Om du inte bor i ett fiberutbyggt område kan du i vissa fall få bredband via ADSL.

Skylt där det står - "Här grävs det för fiber! Fiberstaden " står på en gräsmatta

Bredband i Nordanstig

Nordanstigs stadsnät ägs av Nordanstigs kommun. Fiberstaden AB ansvarar för drift och utbyggnad av stadsnätet på uppdrag av Nordanstigs kommun.

Under senare år har vi ökat utbyggnadstakten i fibernätet. Ilsbo, runt Kittesjön, förtätning i Bergsjö och nybyggnad i Hassela tätort är projekt som avsevärt ökat tillgången till fiberanslutning i vår kommun. Under 2018 och 2019 bygger vi ut i två områden i Stocka, inklusive Morängsviken, och i Hassela glesbygd. Det senare projektet förutsätter dock att tillräckligt många av året runt-hushållen ansluter sig.

Även andra aktörer bygger just nu ut sina nät i Nordanstig. Telias bolag bygger i de östra delarna och IP-only står i begrepp att starta i Älgered.

Fibernät

En fiberanslutning är grunden för dagens och morgondagens kommunikation. Den ersätter kopparkablar, kabel tv-nät, antenner och paraboler och erbjuder en gränslös kapacitet för framtiden. Fiber är framtidens bredband. Nordanstigs stadsnät är ett öppet nät, inte bara för Internet, tv, telefoni och spel, utan för en lång rad framtida tjänster och möjligheter. Framtidens välfärdstjänster kommer i hög grad att kunna levereras digitalt.

ADSL

ADSL är en teknik för bredband som överför data med hjälp av telefonnätet. För att du ska kunna få ADSL inkopplat krävs det att du hör till en telestation som stöder ADSL.

I Nordanstig har Telia stängt ett stort antal telestationer de senaste åren, vilket påverkat möjligheten till bredband via ADSL. Är du osäker på om din telestation stöder ADSL kan du kontakta Fiberstaden.

Kontakt
Porträttbild på Erland Jakobsen

Teknik- och miljöhandläggare

Erland Jakobsen
0652-360 70

Skicka ett meddelande till

Fiberstadens logotype

Fiberstaden AB

info@fiberstaden.se

0650-55 60 00 (tonval 2)

Besöksadress Västra Tullgatan 6, Hudiksvall

Skicka ett meddelande till