MENY

Trafikföreskrifter och tättbebyggda områden

Kommunen har ansvaret för lokala trafikföreskrifter och kan inom de tättbebyggda områdena själv besluta om hastighet och om regler för stannande och parkering.

Bergsjö, Gnarp och Hassela är de tätorter där vi nu har tättbebyggt område eftersom de uppfyller Trafikverkets kriterier för detta.

Inom tättbebyggt område gäller
hastigheten 40 km i timmen

Inom tättbebyggda områden är hastigheten
begränsad till 40 km/tim. Det är nu tydligare
vilken hastighet som gäller där tättbebyggt
område tar slut, oftast 70 km/tim eller 80 km/tim.

Kommunens ansvar gäller beslut om hastighet, parkering och stannande

I ett tättbebyggt område ansvarar kommunen själv för de lokala trafikföreskrifterna. Kommunen kan själv bestämma om andra hastigheter än 40 km/tim inom det tättbebyggda området. Exempelvis 30 km/tim vid skola och 60 km/tim vid större genomfart. Kommunen kan också besluta om parkeringsregler och om regler för stannande.

Ansvaret för de lokala trafikföreskrifterna ligger på teknik och hållbarhet och kommunstyrelsen är trafiknämnd.

Kommunen bestämmer vilka områden som ska vara tättbebyggt område

Trafikförordningen ger kommun rätt att själv bestämma vilka orter som ska vara tättbebyggda områden. Orterna måste vara ett område med stads- eller bykaraktär eller ha ett liknande vägnät och bebyggelse.

Kontakt
Porträttbild på Helena Malmkvist

Teknisk handläggare

Helena Malmkvist

0652-361 82
helena.malmkvist@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till