MENY

Bygglov och andra tillstånd

Vi vill erbjuda en attraktiv boendemiljö mellan hav och berg, i en vacker natur som vårdas ömt för framtida generationer.

Takåsar och delar av trästomme på gammal byggnad.

En rad lagar, förordningar och föreskrifter reglerar hur och var man får bygga i vårt land. Det är landets kommuner som i en bygglovprövning bedömer om byggnader hamnar på en lämplig plats samt uppfyller de krav och normer som finns för säkerhet, hälsa och miljö.

Bygglov

När du ska bygga behöver du oftast ansöka om ett bygglov. Vid en bygglovsprövning granskar kommunen ditt projekt och om det stämmer överens med omgivningen och gällande detaljplan.

Marklov

När du ska schakta eller fylla upp mark kan du behöva söka ett marklov. Det gäller inom detaljplanerade områden och om höjdläget ändras mer än 50 centimeter.

Rivningslov

När du ska riva eller flytta en byggnad kan du behöva ansöka om ett rivningslov. Rivningslov krävs om du ska riva en byggnad eller en del av en byggnad och området är detaljplanerat.

Anmälningspliktiga åtgärder

En anmälningspliktig åtgärd är en förändring som inte kräver lov men där du ändå är skyldig att göra en anmälan till kommunen. Exempel på sådana åtgärder är att installera en eldstad, ändra i en byggnad så att bärande konstruktioner berörs eller att planlösningen påverkas. Även så kallade attefallsåtgärder är anmälningspliktiga.

Strandskyddsdispens

En ansökan om strandskyddsdispens ska ske om en åtgärd utförs inom ett strandsskyddsområde. Ett strandskyddsområde är vanligtvis 100 meter, i undantagsfall upp till 300 meter, från hav, sjöar, bäckar och andra vattendrag.  Ofta sker en ansökan om strandskyddsdispens i samband med ansökan om bygglov eller förhandsbesked. I vissa fall krävs strandskyddsdispens även för bygglovsbefriade åtgärder. Har du några frågor kontakta plan- och byggenheten.

Kontakt

Administration Plan och Bygg

Porträttbild på Mikael Nilsson

Byggnadsinspektör

Mikael Nilsson

0652-362 48, telefontid 10.00-11.30
mikael.nilsson@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till

Porträttbild på Ingemar Englundh

Byggnadsinspektör

Ingemar Englundh

0652-361 92, telefontid 10.00-11.30
ingemar.englundh@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till