MENY

Rivningslov

När du ska riva eller flytta en byggnad kan du behöva ansöka om ett rivningslov. Rivningslov krävs om du ska riva en byggnad eller en del av en byggnad och området är detaljplanerat.

Behövs rivningslov

Rivningslov är ett skriftligt tillstånd som ger sökanden lov att riva, flytta eller nermontera byggnader inom en fastighet. I rivningslovet prövas om byggnaden får rivas enligt gällande detaljplan eller om byggnaden bör bevaras på grund av exempelvis sitt kulturhistoriska värde.

Utanför ett område med detaljplan och områdesbestämmelser behöver du lämna in en rivningsanmälan för att riva en byggnad.

Rivningslov krävs inte för sådana byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov.

Rivningslovsprocessen

Ansökan om rivningslov är snarlik bygglovsprocessen.

Ansökan om rivningslov

För att ansöka om rivningslov behöver du skicka in följande handlingar:

  • Ansökan (1 ex.)
  • Situationsplan som visar vilken byggnad åtgärden gäller (1 ex.)
  • Rivningsplan (1 ex.)
  • Ritningar om det finns

I större och mer komplicerade ärenden kan ytterligare handlingar krävas, till exempel en anmälan om kontrollansvarig eller en miljöinventering.

Handläggningstid

Tänk på att söka rivningslov i god tid.  Enligt plan- och bygglagen har du rätt att få beslut inom tio veckor från det att ärendet är komplett. Vid mer komplicerade ärenden som kräver mer utredning får tiden förlängas en gång med högst tio veckor.

Vad kostar ett rivningslov

Kostnaden för ett rivningslov beror främst på byggnadens storlek.

Kontakt

Administration Plan och Bygg

Porträttbild på Mikael Nilsson

Byggnadsinspektör

Mikael Nilsson

0652-362 48, telefontid 10.00-11.30
mikael.nilsson@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till

Porträttbild på Ingemar Englundh

Byggnadsinspektör

Ingemar Englundh

0652-361 92, telefontid 10.00-11.30
ingemar.englundh@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till