MENY

Anmälningspliktiga åtgärder

En anmälningspliktig åtgärd är en förändring på din byggnad som inte kräver lov, men som du ändå är skyldig att anmäla till kommunen.

Vissa åtgärder kräver inte bygglov men är istället anmälningspliktiga. Det gäller till exempel:

 • Installera eller väsentligt ändra eldstad eller rökkanal​.
 • Riva en byggnad eller en del av en byggnad som inte är en komplementbyggnad utanför detaljplanelagt område.
 • Utföra en attefallsåtgärd.
 • Ändring av en byggnad om ändringen påverkar bärande delar eller om planlösningen ändras avsevärt.
 • Installera eller väsentlig ändra hissar eller anordningar för ventilation samt vattenförsörjning och avlopp.
 • En ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad.
 • Underhåll av en byggnad som har ett utpekat kulturhistoriskt värde.
 • Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk.

Följande handlingar ska lämnas in

 • Anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd
 • Teknisk beskrivning (1 ex)
 • Situationsplan (1 ex) skala 1:400 eller 1:500, ange avstånd från tomtgräns
 • Huvudritningar, planer och fasader, skala 1:100 (1 ex)
 • Kontrollplan (1 ex)

Vad händer om jag inte gör en anmälan?​

Om en åtgärd som måste anmälas påbörjas innan startbesked har utfärdats och/eller tas i bruk innan slutbesked har utfärdats är kommunen skyldig att ta ut en sanktionsavgift.

Kontakt

Administration Plan och Bygg

Porträttbild på Mikael Nilsson

Byggnadsinspektör

Mikael Nilsson

0652-362 48, telefontid 10.00-11.30
mikael.nilsson@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till

Porträttbild på Ingemar Englundh

Byggnadsinspektör

Ingemar Englundh

0652-361 92, telefontid 10.00-11.30
ingemar.englundh@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till