OVK - obligatorisk ventilationskontroll

OVK står för obligatorisk ventilationskontroll. OVK görs för att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat i byggnader och för att säkerställa att ventilationssystemet fungerar på det sätt som är avsett. Du som är ägare av en byggnad måste anlita en besiktningsman för att utföra en OVK.

Byggnadens ägare ska se till att OVK utförs enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen (PBF) samt Boverkets föreskrifter.

OVK ska genomföras dels innan ett ventilationssystem första gången tas i bruk, så kallad första besiktning, dels regelbundet vid återkommande tillfällen, så kallad återkommande besiktning.

Den återkommande besiktningen ska man göra med olika intervaller beroende på vilken typ av byggnad och ventilationssystem man har. Vissa byggnader och ventilationssystem är helt eller delvis undantagna från kraven på OVK.

En- och tvåbostadshus behöver endast kontrollera ventilationen vid installering.

Snabbfakta om OVK

 • Utgångspunkten är att de flesta byggnader ska kontrolleras.
 • Ska göras regelbundet, intervallen är tre respektive sex år för olika byggnadstyper och verksamheter.
 • Ska göras av certifierad kontrollant.
 • Besiktningsprotokollet ska skickas till Samhällsbyggnadsenheten av certifierad besiktningsman, se länk nedan.
 • Intyg från besiktningsman ska sättas upp väl synligt i byggnaden.
 • Fel och brister i ventilationen ska åtgärdas omgående.

Undantag från OVK

Återkommande OVK behöver inte göras inte på en- och tvåbostadshus:

 • med fläktstyrd till- och frånluft (FT-ventilation)
 • med fläktstyrd frånluft med värmeåtervinning (FX-ventilation)
 • med fläktstyrd till- och frånluft med värmeåtervinning (FTX-ventilation).

Återkommande OVK behöver inte göras inte på:

 • industribyggnader, förutom kontors- och personalutrymmen
 • ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller därmed jämförlig näring, förutom kontors- och personalutrymmen
 • byggnader som är avsedda för totalförsvaret och som är av hemlig natur.

Mer information om vilka intervaller som gäller för olika byggnadstyper och verksamheter samt vad kontrollerna ska omfatta kan du läsa om på Boverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Där finns också alla certifierade kontrollanter listade.

Mer information om OVK (boverket.se)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Certifierade kontrollanter i Gävleborgs län (boverket.se)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Kontakt

Administration Plan och Bygg

Porträttbild på Mikael Nilsson

Byggnadsinspektör

Mikael Nilsson

0652-362 48

telefontid 10.00-11.30

Skicka ett meddelande till

Porträttbild på Ingemar Englundh

Byggnadsinspektör

Ingemar Englundh

0652-361 92

telefontid 10.00-11.30

Skicka ett meddelande till