Dokumentation revision

Samlad publicerad dokumentation