Äldre

Du som är äldre kan få stöd och hjälp av kommunen. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov.

Undersköterskan Åsa och boende Torgny på Bållebo fikar.

Endast förbokade besök

Covid-19 sprids fortfarande, så av omtänksamhet till våra äldre fortsätter vi vara försiktiga. För att besöka en anhörig så bokar du tid. Vi erbjuder även digitala besök, prata med respektive boende om hur det går till.

Våra besöksregler

Det är av största vikt att du som besöker något av våra boenden följer våra regler.
Stanna hemma vid minsta symtom!

 • Besökare ska vara fullt friska.
 • Besökaren kommer att mötas upp vid dörren.
 • God handhygien. Tvätt med tvål och vatten. Om det saknas finns handsprit.
 • Fysisk kontakt ska undvikas, tänk på att hålla avstånd.
 • Visir kan komma att rekommenderas till besökare. Verksamheten tillhandahåller visir.
 • Anvisningar om var man som besökare få befinna sig ska följas.
 • Gåvor får tas emot av brukare, dock inte hembakat.
 • Alla besök ska förbokas.

Tidbokning

Besök kan bokas på följande dagar och tider

 • TIsdagar klockan 13.00–16.00
 • Torsdag klockan 13.00–16.00
 • Lördagar klockan 13.00–16.00
 • Söndagar klockan 13.00–16.00

Bokning sker via telefon till respektive boende

Bergesta

Västra 0652-360 32
Östra 0652-360 33
Maria Myhrer, enhetschef, 073-275 56 96, maria.myhrer@nordanstig.se

Hagängsgården

Hagebo 0652-363 52 eller 0652-363 50
Katarina Lindberg, enhetschef, katarina.lindberg@nordanstig.se

Sörgården

Lyktan 0652-363 06
Linblomman 0652-363 07
Gullvivan 0652-363 08
Blåsippan 0652-363 09
Helene Söderlund, enhetschef, helene.soderlund@nordanstig.se

Bållebo

Bållebo korttidsavdelning 0652-363 02
Tua Eurén, enhetschef, 0652-362 06, tua.euren@nordanstig.se

Rösta och Lotsen

Rösta 0652-306 61
Lotsen 0652-100 42
Sigrun Mårtensson, enhetschef, sigrun.martensson@nordanstig.se

Berge

Berge 0652-101 60
Susanne Pettersson, enhetschef, susanne.pettersson@nordanstig.se

Särskilt boende

I vår kommun har vi tre särskilda boenden; Sörgården i Bergsjö, Bergesta i Gnarp och Hagängsgården i Harmånger.

Rehabilitering och annan omvårdnad

På Bållebo i Bergsjö har vi rehabilitering, växelvård, avlastning och palliativ omvårdnad.

Hemtjänst

Hemtjänsten i kommunal regi utgår från fyra orter; Bergsjö, Gnarp, Harmånger och Hassela.

Hemtjänst - LOV - Fritt val av hemtjänst

Du som har beslut om hemtjänst kan välja din utförare

Dagverksamhet och anhörigstöd

Vi har dagverksamhet i mindre grupper för de äldre. Och för anhöriga som vårdar eller hjälper någon anhörig eller nästående i hemmet finns anhörigstöd.

Ansökan om hemtjänst eller särskilt boende

Ansökan om hemtjänst eller särskilt boende beslutas av biståndshandläggare.

Klagomål på beslut om insatser

Taxor inom äldreomsorgen

Kontakt
Porträttbild på Karin Henningsson

Vård- och omsorgschef
Karin Henningsson

0652-361 64

Skicka ett meddelande till