Äldre

Du som är äldre kan få stöd och hjälp av kommunen. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov.

Undersköterskan Åsa och boende Torgny på Bållebo fikar.

Särskilt boende

I vår kommun har vi tre särskilda boenden; Sörgården i Bergsjö, Bergesta i Gnarp och Hagängsgården i Harmånger.

Rehabilitering och annan omvårdnad

På Bållebo i Bergsjö har vi rehabilitering, växelvård, avlastning och palliativ omvårdnad.

Hemtjänst

Hemtjänsten i kommunal regi utgår från fyra orter; Bergsjö, Gnarp, Harmånger och Hassela.

Hemtjänst - LOV - Fritt val av hemtjänst

Du som har beslut om hemtjänst kan välja din utförare

Dagverksamhet och anhörigstöd

Vi har dagverksamhet i mindre grupper för de äldre. Och för anhöriga som vårdar eller hjälper någon anhörig eller nästående i hemmet finns anhörigstöd.

Ansökan om hemtjänst eller särskilt boende

Ansökan om hemtjänst eller särskilt boende beslutas av biståndshandläggare.

Klagomål på beslut om insatser

Taxor inom äldreomsorgen

Kontakt
Porträttbild på Karin Henningsson

tf. Vård- och omsorgschef
Karin Henningsson

0652-361 64

Skicka ett meddelande till