MENY

Äldre

Du som är äldre kan få stöd och hjälp av kommunen. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov.

Gamla människor sitter på stolar och i rullstolar under uteaktivitet i sommarsolen.

Förändringar i service och biståndsbedömning

Trots utökad budget visar prognoserna att stöd- och omsorgsverksamheten går mot ett underskott i år. Orsaken är minskade statsbidrag och allmänna kostnadsökningar, bland annat på grund av inflationen. Det är ökningar som är svåra för verksamheten att påverka.

En annan och kanske större utmaning är svårigheten att bemanna inom omsorgsverksamheterna. Det är en problematik vi delar med i stort sett alla kommuner i takt med att andelen äldre ökar.

Omsorgsverksamheten har därför tagit fram förslag på åtgärder för en budget i balans och sett över möjliga intäkter. Kommunstyrelsen har beslutat om vissa av förändringarna medan förslag som rör avgifter beslutas av kommunfullmäktige.

Förändringarna påverkar främst servicen. Den personliga omsorgen tummar vi inte på. Du kommer fortsatt att få den omvårdnad du behöver som exempelvis duschning, städning eller andra hygieninsatser.

Särskilt boende

I vår kommun har vi tre särskilda boenden; Sörgården i Bergsjö, Bergesta i Gnarp och Hagängsgården i Harmånger.

Rehabilitering och annan omvårdnad

På Bållebo i Bergsjö har vi rehabilitering, växelvård, avlastning och palliativ omvårdnad.

Hemtjänst

Hemtjänsten i kommunal regi utgår från fyra orter; Bergsjö, Gnarp, Harmånger och Hassela.

Dagverksamhet och anhörigstöd

Vi har dagverksamhet i mindre grupper för de äldre. Och för anhöriga som vårdar eller hjälper någon anhörig eller nästående i hemmet finns anhörigstöd.

Ansökan om hemtjänst eller särskilt boende

Ansökan om hemtjänst eller särskilt boende beslutas av biståndshandläggare.

Klagomål på beslut om insatser

Kontakt
Porträttbild på Karin Henningsson

Verksamhetschef stöd och omsorg
Karin Henningsson

0652-361 64
karin.henningsson@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till