MENY

Boende

All hemtjänst oavsett tid på dygnet är hemtjänst.

All hjälp som du eventuellt är i behov av ska vara biståndsbedömd. Precis som om du bor i en lägenhet på den öppna bostadsmarknaden. Ansökan gör du till kommunens biståndshandläggare.

Rehabilitering och annan omvårdnad

På Bållebo korttidsvård i Bergsjö har vi rehabilitering, växelvård, avlastning och palliativ omvårdnad.

Korttidsboende

Korttidsboende beviljas som ett bistånd av kommunens biståndshandläggare. Skillnaden mellan att bo på särskilt boende och korttidsboende är att korttidsboende alltid är tidsbegränsad.

På Bållebo finns det 13 vårdplatser som är avsedda för korttidsvård, avlastning och palliativ vård.

Hemtjänst

Hemtjänsten i kommunal regi utgår från fyra orter; Bergsjö, Gnarp, Harmånger och Hassela.

Dagverksamhet och anhörigstöd

Vi har dagverksamhet i mindre grupper för de äldre. Och för anhöriga som vårdar eller hjälper någon anhörig eller nästående i hemmet finns anhörigstöd.

Trygghetsboende

I Harmånger finns ett trygghetsboende på Hagängsgården. Nordanstigs Bostäder sköter uthyrningen.

I Hassela finns trygghetsboende i privat regi.