MENY

Värdegrund – lokala värdighetsgarantier

Vi har valt att införa lokala värdighetsgarantier. De beskriver hur vi arbetar inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade för att leva upp till kraven i lagstiftningen.

Att få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande

Vårt arbetssätt bygger på en gemensam etisk värdegrund som utgår ifrån ledorden:

  • Självbestämmande
  • Trygghet
  • Respekt
  • Engagemang

Målet för vårt arbete är att du som kommer i kontakt med våra verksamheter får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande, oberoende och självständighet så långt som möjligt. Ledorden är ett stöd för vårt arbete i handläggning och genomförande.

Lokala värdighetsgarantier

Genom att införa lokala värdighetsgarantier vill Nordanstigs kommun beskriva och förtydliga vad du kan förvänta dig av oss. Garantierna gäller när du ansöker om insats och när dina beviljade insatser utförs. Garantierna är ett löfte och en beskrivning av vad vi gör och hur vi gör det. De lokala värdighetsgarantierna gäller också för de privata företag som godkänts av kommunen.

När vi utför insatser som beskrivs i den lokala värdighetsgarantin får du möjlighet att leva ett värdigt liv

Ett värdigt liv handlar om rätten att själv få bestämma och vara delaktig i hur omsorgen ska utformas. Det handlar också om att den personal du möter har ett gott bemötande och har tid att lyssna och samtala med dig.

När vi utför insatser som de beskrivs i den lokala värdighetsgarantin får du möjlighet att känna välbefinnande

Att känna välbefinnande kan vara att känna trygghet och meningsfullhet. Känslan av trygghet kan vara att få den hjälp eller stöd man behöver för sina grundläggande behov eller att förändringar i omsorgen meddelas i god tid.

Synpunkter och frågor

Vi som arbetar inom vård och omsorg vill hela tiden förbättra vårt arbetssätt, därför är dina synpunkter värdefulla för oss.

Vem som helst kan lämna synpunkter, klagomål och förslag. Om du vill komma i kontakt med oss, använd gärna kommunens formulär eller blankett.

Du kan också lämna dina synpunkter via telefon, brev eller vid personliga möten. Om du ringer kommunens växel på telefonnummer 0652-360 00 får du hjälp att hitta rätt person.

Garantin i den lokala värdighetsgarantin innebär att vi rättar till det som blivit fel.

Värdighetsgaranti

Självbestämmande

Vi lovar att vi 2–4 veckor efter biståndsbeslutet, har ett planeringssamtal tillsammans med dig och eventuell anhörig/god man, där vi skriver en genomförandeplan.

Genomförandeplanen beskriver vilka insatser du har, hur du önskar att insatserna utförs och målsättningen med planen.

Vi lovar att följa upp genomförandeplanen minst en gång per år eller när dina behov förändras.

Trygghet

Du har rätt till en kontaktman i samband med att dina insatser startas upp.

Kontaktmannen är en person som du i första hand vänder dig till med frågor och önskemål.

Kontaktmannen ansvarar för att du får möjlighet till delaktighet och inflytande i din vardag.

Du har möjlighet att byta kontaktman.

Vi lovar att ha ett aktivt samarbete med dina närstående om du så önskar. Vår ambition är att skapa en god relation med dig och med dina närstående.

Engagemang

Vi lovar att genomföra de beslutade insatserna med engagemang för dig och dina behov.

Respekt

Vi respekterar ditt privatliv där du har rätt till att få leva ditt liv i enlighet med din personlighet och identitet.

Vi lovar att anpassa vårt arbete efter dina förutsättningar och önskemål.

Kontakt
Porträttbild på Karin Henningsson

Verksamhetschef stöd och omsorg
Karin Henningsson

0652-361 64
karin.henningsson@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till