MENY

Demens

Vi erbjuder flera olika insatser för att hjälpa dig som har en demenssjukdom. Vi kan även stötta dig som är anhörig eller vårdar en närstående med demssjukdom.

Demenssjukdom är ett samlingsnamn för en rad symtom som orsakas av hjärnskador. De kan yttra sig på olika sätt beroende på vilka delar av hjärnan som drabbas. Demenssjukdom kallas också för kognitiv sjukdom.

Vanligen försämras minnet och förmågan att planera och genomföra vardagliga sysslor. Språk, tidsuppfattning och orienteringsförmåga är andra kognitiva förmågor som kan påverkas negativt. Även oro, nedstämdhet och beteendeförändringar tillhör symtombilden.

Vi erbjuder flera olika insatser för att hjälpa dig som har en demenssjukdom. Vi kan även stötta dig som är anhörig eller vårdar en närstående med demenssjukdom.

Om du anar att du eller någon nära dig kan ha kognitiva svårigheter ska du i första hand kontakta en läkare på vårdcentralen som kan utföra en basal kognitiv utredning.

Vad kan du göra?

Livet förändras men det finns hjälp och stöd att få. Kommunen har insatser som kan bidra till en bra och fungerande vardag och som främjar självständighet och ett aktivt liv. För en person med kognitiv sjukdom kan struktur och individuella aktiviteter bidra till hälsa och livskvalitet. För anhöriga är det viktigt med stöd och avlastning.

Ansökan om stöd och omsorg

Vissa insatser behöver du ansöka om hos en biståndshandläggare. Några exempel på insatser du kan ansöka om är trygghetslarm, dagverksamhet, avlösning i hemmet för anhörig, hemtjänst, måltidsservice, korttidsplats och särskilt boende.

Anhörigstöd

Anhörigstöd är till för dig som vårdar eller stödjer en närstående. Här finns olika insatser för att underlätta vardagen.

Kontakt
Personalporträtt på Gunilla Voxlin

Enhetschef
Samordningsenheten

Gunilla Voxlin

0652-361 07, 073-274 35 93
gunilla.voxlin@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till