MENY

Frågor om förändringarna

Vad ingår i personlig omvårdnad?

Personlig omvårdnad kan innefatta bland annat hygien, dusch, på- och avklädning och liknande.

Vad är blockinsatser?

Blockinsatser är när brukaren har en viss tid tilldelad för sina insatser. Brukaren avgör vid hemtjänstens besök hur han eller hon vill använda sin tid just den dagen.

Om inga andra behov finns en viss dag kan tiden exempelvis användas för social samvaro. Blockinsatser ger större och valfrihet för brukaren och för flexibilitet för personalen.

Varför använda teknik när det finns människor?

Bristen på omvårdnadspersonal är ett skäl till användningen av välfärdsteknik. Men en viktigare anledning är att vi vill att våra brukare längre upp i åldern ska behålla möjligheten till självständighet. Trygghetskamera, läkemedelsautomat eller GPS-trygghetslarm ger den möjligheten. Vi gör det också lättare att ansöka om de här insatserna.

Binder man upp sig ett antal månader eller har man tekniken tillsvidare?

Den som vill använda trygghetskamera, läkemedelsautomat eller GPS-trygghetslarm ansöker via en enkel e-tjänst på kommunens webbplats. Kostnaden per hjälpmedel kommer att ligga på 200 kronor i månaden. Brukaren har hjälpmedlet så länge som behovet finns.

Behöver du hjälp att använda e-tjänsten kan anhöriga eller vår personal hjälpa till.

Vad händer med den mänskliga kontakten när mer digitala hjälpmedel används?

Hjälpmedlen ersätter inte mänskliga kontakten. Tekniken används till exempel för tillsyn nattetid, där trygghetskameror gör att personen inte störs i sin nattsömn. Målet är att brukarens självständighet ska vara så länge det är möjligt.

Hur ska min anhöriga nu få sina måltider?

Matlådor finns att beställa från livsmedelshandeln om anhöriga inte kan tillhandahålla dem. Dialog förs med lokala företag om deras möjligheter att tillgodose behoven. Hemtjänstkunder kommer även fortsättningsvis att kunna få hjälp med inköp av varor en gång i veckan. Exakta riktlinjer för matdistribution håller på att tas fram.

Försvinner ledsagning så att jag inte kan göra sjukhusbesök längre?

Nej. I första hand är det närstående som bör följa till exempelvis hälso- och sjukvård. Om det inte finns någon närstående att tillgå går det att söka ledsagning via en e-tjänst mot en avgift på 300 kronor per tillfälle.

Mina anhöriga bor på annan ort. Kan jag få hjälp med ledsagning?

Ja. Ledsagning kommer att fortsätta tillhandahållas av Nordanstigs kommun, men mot en avgift på 300 kronor per tillfälle om anhöriga saknas.

Varför tar ni bort möjligheten till matlådor?

Att erbjuda hemtjänstens kunder nya sätt att få sina behov tillgodosedda när det gäller matdistribution frigör personalresurser till omvårdande insatser. Det råder en nationell brist på undersköterskor och vårdbiträden. Det här är ett steg på vägen för att säkerställa omvårdnaden om våra äldre på sikt. Exakta riktlinjer för matdistribution håller på att tas fram.

Hur kan det frigöra personalresurser?

Genom att matlådor levereras i samband med inköp en gång per vecka istället för som tidigare, i snitt 85 matlådor per dag.

Ska våra äldre äta fryslådor när kommunens matlådor försvinner?

Det finns ett stort utbud av matlådor att köpa från restauranger och livsmedelsaffärer, inte bara fryslådor. Det finns också möjlighet för näringslivet att möta behovet av matlådor.

Kommer det här medföra en högre kostnad för mig som kund?

Matdistribution ingår inte i maxtaxan, eftersom den köps på öppna marknaden.

Får jag använda insatsen inköp till att köpa matlådor från lokala restauranger eller gäller det bara min lokala livsmedelsbutik?

De exakta detaljerna hur det ska gå till utreds just nu. Rutiner och riktlinjer kommer att finnas och information lämnas till de hemtjänstkunder som är berörda.

När börjar förändringarna att gälla?

Det varierar. Vissa gäller från 1 april 2024, andra införs under våren och sommaren. Berörda brukare kommer att få information i god tid.