MENY

Kriget i Ukraina

Nordanstig är en trygg plats att bo på, precis som Sverige i stort. Rysslands invasion av Ukraina skapar både oro och engagemang, många vill hjälpa dem som flyr. På den här sidan samlar vi våra nyheter som är kopplade till kriget och information om hur du kan hjälpa till.

Våra senaste nyheter om kriget i Ukraina

Du är en viktig del av vårt psykologiska försvar

Vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att vara källkritisk. Det innebär att man ska värdera den information man tar del av. Vem som helst kan säga och skriva nästan vad som helst eftersom vi har yttrandefrihet, en grundbult i ett öppet och fritt samhälle. Men vad är sant och vad är ryktesspridning, desinformation och propaganda?

Missledande information kan se ut som journalistiska nyheter. De krafter som vill motverka ett öppet och fritt samhälle kan försöka göra det genom till exempel lögner och propaganda. Att vara källkritisk är ett sätt att värna demokratin och en viktig del i vårt psykologiska försvar.

På krisinformation.se hittar du pålitlig information från svenska myndigheter Länk till annan webbplats.

 • Vem ligger bakom informationen? Kan du hitta den ursprungliga källan?
 • Vem tjänar på att du sprider den?
 • Varför finns informationen? Är avsikten att förändra ditt tänkande och agerande?
 • Hur gammal är informationen? Är den fortfarande relevant?
 • Var hittade du informationen? Kommer den från en källa som är pålitlig och som tidigare har levererat bekräftad information?
 • Kontrollera om du kan hitta informationen i andra källor. Information från endast en källa måste behandlas med stor försiktighet.
 • Sök efter information som inte bekräftar din nuvarande åsikt. På så sätt undviker du att du endast letar efter information som förstärker din nuvarande uppfattning.

Mer om källkritik (krisinformation.se) Länk till annan webbplats.

I vår kommun – precis som i många andra glesbygdskommuner – finns inte utomhusvarningssystemet som brukar kallas för Hesa Fredrik. Risken att Nordanstig utsätts för attacker är i dagsläget minimal. Larm till allmänheten går istället via Sveriges radio P4 genom VMA, Viktigt meddelande till allmänheten. Allmänheten kan också varnas genom talmeddelande till fast telefoni inom ett drabbat området eller genom sms till din mobil.

Mer om VMA–Viktigt meddelande till allmänheten (msb.se) Länk till annan webbplats.

Runt om i landet förekommer frågor och oro kring bland annat skyddsrum. Det är MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som ansvarar för var de ska finnas – oftast i lite större tätorter. I vår kommun fanns tidigare ett mindre antal skyddsrum som har avvecklats. Det finns i dag inga skyddsrum med speciell ventilation och luftsluss. De har inte ansetts behövas, ens under Kalla kriget.

Nu inventerar vi de tidigare skyddsrummen och lokaler som kan betraktas som så kallade skyddade utrymmen i vår kommun. Vi vill bland annat veta i vilket skick de är.

Mer om skyddsrum (msb.se) Länk till annan webbplats.

Det försämrade säkerhetsläget kan göra barn oroliga. På sociala plattformar har det exempelvis spridits rykten om att Sverige kommer att vara i krig. Att prata med barnen och ta deras känslor och tankar på allvar är viktigt. Det är också viktigt att förklara att allt man läser inte är sant. BRIS tips på hur du kan prata med barn om omvärldsläget:

 • Var påläst. Så att du kan svara med korrekt och aktuell information.
 • Titta och läs tillsammans. Du finns där för att dels nyansera, dels svara på frågor.
 • Du måste inte veta allt. Det är omöjligt att ha koll på allt och det är okej att säga att du inte vet. Men säg då också att du kan ta reda på det så att barnet slipper spekulera.
 • Ta barnets tankar och känslor på allvar. Utgå inte från att barn oroar sig för samma saker som vuxna.
 • Fråga. Ta initiativet genom att kolla om barnet undrar något.
 • Prata om att allt inte är sant. Om barnet är ute på sociala medier kan en diskussion om källkritik vara bra. Utifrån barnets nivå.
 • Sverige har militärer för att det inte ska bli krig. Det kan vara bra att påminna om att Försvarsmaktens uppgift är att försvara Sverige.
 • Skicka med hopp! Prata gärna om att många länder och organisationer samarbetar för att det inte ska bli krig.

Lilla krisinfo

På krisinformation.se finns en sida som riktar sig till barn, Lilla krisinfo. Där finns information till barn om om aktuella händelser som exempelvis krig, naturkatastrofer och krig.

Lilla krisinfo (krisinformation.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Många vill hjälpa dem som nu flyr kriget i Ukraina. Hjälpbehovet är stort och solidariteten syns över hela Europa. Också här i vår kommun är engagemanget mycket stort.

De senaste dagarna har allt fler flyende kommit till Sverige. I vår kommun är beredskapen för att ta emot flyktingar god och planeringen för mottagande pågår löpande. Vår flyktingsamordning samverkar med bland andra statliga myndigheter, länsstyrelsen, regionen och övriga kommuner i ett mottagandenätverk. Men också lokalt finns samverkan med enskilda, företag och organisationer i vår kommun.

Behoven som kan uppstå är bland annat boende, kläder och förnödenheter, stöd i asylprocess och fritidsaktiviteter. Behoven är olika i en akut fas och på längre sikt. Barnens perspektiv är särskilt viktigt; de behöver förutom trygghet också skola, aktiviteter och fritidssysselsättning.

Något alla kan bidra med är att vara medmänniska.

Vill du också hjälpa? Gå in på vår e-tjänst och anmäl intresse. Länk till annan webbplats. Berätta vad du kan bidra med.