MENY

Krisberedskap

Det är kommunens krisledningsgrupp som i första hand samordnar och informerar vid en kris i kommunen. Kommunchefen leder krisledningsgruppen.

Vad menar vi med en allvarlig händelse, kris och extraordinär händelse?

En allvarlig händelse drabbar stora delar av samhället. Längre elavbrott är ett exempel på vad som kan drabba oss i kommunen.

En kris hotar grundläggande funktioner och värden som exempelvis elförsörjningen, vår hälsa eller vår frihet. Ibland används begreppet kris för en allvarlig händelse. Ordet kris kan betyda olika saker för olika människor. Vardagligt kanske vi använder uttrycket när privatlivet trasslat till sig eller när barnen har influensa.

Inom kommunen används begreppen krisberedskap och krisarbete och avser då det arbete vi gör före och under allvarliga händelser som kan drabba många.

En extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala och innebär en allvarlig störning eller en överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner. Extrem väderlek med svåra översvämningar eller stora snömängder på kort tid kan vara sådana.

Tänk på att det är du själv i första hand, som ansvarar för din och din familjs säkerhet vid en extraordinär händelse. Vid en långvarig kris kan samhällets resurser vara begränsade och kommer att sättas in där behoven är som störst.

Kontakt
Porträttbild på Erik Hedlund

Skicka ett meddelande till