MENY


Asylsökande söker ekonomiskt stöd hos Migrationsverket

Den som sökt skydd enligt massflyktdirektivet och är i behov av ersättning ska vända sig till Migrationsverket. Det sker inte per automatik när man ansöker om asyl.

Migrationsverket kan bevilja ekonomiskt stöd tidigast från ansökningsdagen. Rätt till ekonomiskt stöd har man först när man fått ett beslut om skydd enligt massflyktsdirektivet. Pengarna från Migrationsverket ska räcka till mat, kläder och personliga utgifter.

– Vi får en del frågor om det här, berättar Bente Sandström som är enhetschef för Arbete och försörjning. Information om hur man går tillväga för att söka ekonomiskt stöd finns på Migrationsverkets hemsida.

Den som får stöd är skyldig att berätta för Migrationsverket om ekonomin förändras, till exempel om han eller hon får ett arbete eller byter boende eftersom det kan påverka nivån på bidraget.

På Migrationsverkets webbplats kan du läsa om hur den som sökt skydd enligt massflyktsdirektivet kan ansöka om ekonomiskt stöd. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ett hjärta i gult och blått.