MENY


Djur från Ukraina ska rabiesundersökas

Jordbruksverket har tagit fram information som riktar sig till människor som flyr krigets Ukraina och som har tagit med sig sina sällskapsdjur. Informationsmaterialet är utskriftsvänligt och innehåller en version på både ukrainska och engelska.

Det är viktigt att hundar och katter från Ukraina blir undersökta så snart som möjligt av en veterinär för att minimera att rabies kommer in och sprids i Sverige. Kontakta veterinären i förväg och djuret får inte komma i kontakt med andra djur eller besökare på kliniken.

För sällskapsdjur som ännu inte hunnit undersökas av veterinär är framför allt två saker viktiga att tänka på:

  • Se till att djuret inte kommer i kontakt med andra människor och djur utöver dess familj tills en veterinär har undersökt det.
  • Rabies sprids genom hundars och katters saliv, till exempel genom bett eller om djuret slickar på skadad hud (sår eller liknande). Om detta sker ska såret genast tvättas noggrant och vården kontaktas. Ring 1177 för att komma till rätt vårdmottagning.

Hur stor är risken för rabies?

I Sverige är sjukdomen rabies utrotad, men den förekommer spritt i Ukraina. Eftersom hundar och katter som kommer från Ukraina tillsammans med sina ägare har mer flexibla införselkrav på grund av kriget så är risken för att rabies kommer till Sverige förhöjd. Men risken för att en enskild hund eller katt som kommer med sin ägare från Ukraina skulle bära på rabies är ändå mycket liten.

Mer information om hundar och katter från Ukraina Länk till annan webbplats.

Svart och vit katt tittar genom gallret på en kattbur.