MENY

Miljö, energi och klimat

Det är vårt gemensamma ansvar att minska energianvändningen och minska vår miljöpåverkan. Miljöarbetet i kommunen styrs av nationella, regionala och lokala miljömål. Sedan september 2015 finns även de Globala målen – Agenda 2030, antagna av FN.

Illustration med röda, gul aoch gröna träd.
Kontakt
Siluett av person.

Verksamhetschef
Tillväxt och service

Alexandra Forslund
0652-361 40
alexandra.forslund@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till