Miljö, energi och klimat

Det är vårt gemensamma ansvar att minska energianvändningen och minska vår miljöpåverkan. Miljöarbetet i kommunen styrs av nationella, regionala och lokala miljömål. Sedan september 2015 finns även de Globala målen – Agenda 2030, antagna av FN.

Nationella miljömål
Kontakt

Verksamhetschef
Tillväxt och service

Hans-Åke Oxelhöjd

0652-361 68

Skicka ett meddelande till