Miljö, energi och klimat

Det är vårt gemensamma ansvar att minska energianvändningen och minska vår miljöpåverkan. Miljöarbetet i kommunen styrs av nationella, regionala och lokala miljömål.

Nationella miljömål
Kontakt

tf. Verksamhetschef
Teknik och hållbarhet

Karin Henningsson

0652-361 64

Skicka ett meddelande till