MENY

Miljö, energi och klimat

Det är vårt gemensamma ansvar att minska energianvändningen och minska vår miljöpåverkan. Miljöarbetet i kommunen styrs av nationella, regionala och lokala miljömål. Sedan september 2015 finns även de Globala målen – Agenda 2030, antagna av FN.

Nationella miljömål - illustration med röda, gula och gröna träd
Kontakt
Porträttbild på Erik Hedlund

tf. Verksamhetschef
Tillväxt och service

Erik Hedlund

0652-360 89

Skicka ett meddelande till