MENY

Koldioxidbudget

Vi som lever och arbetar i Nordanstigs kommun måste minska våra gemensamma utsläpp av koldioxid med 18 procent årligen fram till år 2045, enligt kommunens koldioxidbudget.

Del av en silverfärgad bilbakskärm med texten "Miljöbil" på.

Jordens klimat blir allt varmare och fortsatta utsläpp innebär stigande temperaturer. FN:s klimatpanel IPCC har i sina rapporter visat på hur riskerna med klimatförändringarna ökar ju större uppvärmningen blir. Mycket snabba utsläppsminskningar är nu nödvändiga för att undvika stora konsekvenser och allvarliga störningar för människa och natur. Klimatproblemen är globala, men åtgärderna behöver genomföras lokalt och det berör oss alla.

Klimatsekreteriatet och Uppsala universitet har under 2021 tagit fram Nordanstigs kommuns koldioxidbudget. Syftet med en koldioxidbudget är att tydligt visa de utmaningar som vi som kommun står inför när det handlar om att uppnå Parisavtalet.

Koldioxidbudgeten gäller inte bara den kommunala organisationen Nordanstigs kommun, utan alla företag som verkar och personer som bor i kommunen. Kommunen som organisation har ett stort ansvar som föregångare, men kommer inte att kunna nå målen om inte alla också hjälper till. Den största källan till koldioxidutsläpp är inrikes transporter, som står för 68 procent av de klimatpåverkande utsläppen. Utsläppen från utrikes sjöfart samt arbetsmaskiner behöver också minska betydligt innan 2030.

Koldioxidbudgeten har bland annat beräknats utifrån:

  • vilka utsläpp som sker i kommunen idag
  • hur mycket utsläppen måste minska för att följa Parisavtalet

Koldioxidbudgeten räknar inte in utsläppen från vår konsumtion. Det beror på att det är svårt att följa utsläpp genom hela produktionskedjan.

Du kan ta del av Nordanstigs koldioxidbudget genom en rapport eller i digitalt format.

Nordanstigs koldioxidbudget Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nordanstigs digitala koldioxidbudget Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så kan du minska dina utsläpp

Vill du mäta din egen klimatpåverkan och se hur du kan bidra, titta gärna in på någon av dessa webbsidor:

Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Klimatkontot – Svenska miljöinstitutets webbplats Länk till annan webbplats.

För råd hur din bostad och dina resor kan bli mer energieffektiva och klimatsmarta, kontakta vår Energi- och klimatrådgivare Stina, det är helt kostnadsfritt!