OVK

OVK står för obligatorisk ventilationskontroll. OVK görs för att kontrollera om ventilationssystemen fungerar och ger ett fullgott inomhusklimat. Du som är ägare av en byggnad måste anlita en besiktningsman för att utföra en OVK.

OVK - obligatorisk ventilationskontroll

Du måste göra en OVK innan du använder ett ventilationssystem för första gången och sedan regelbundet. Den återkommande besiktningen ska du göra med olika intervaller beroende på vilken typ av byggnad och ventilationssystem du har. Har du en- och tvåbostadshus behöver du endast kontrollera ventilationen vid installeringen.

Snabbfakta om OVK

 • Ska göras regelbundet, intervallen är tre respektive sex år för olika byggnadstyper och verksamheter.
 • Ska göras av certifierad kontrollant.
 • Besiktningsprotokollet ska skickas till plan- och byggenheten.
  Intyg från funktionskontrollanten ska sättas upp väl synligt i byggnaden.
 • Fel och brister i ventilationen ska åtgärdas omgående.

Återkommande OVK behöver inte göras inte på

 • en- och tvåbostadshus med fläktstyrd till- och frånluft (FT-ventilation)
 • fläktstyrd frånluft med värmeåtervinning (FX-ventilation)
 • fläktstyrd till- och frånluft med värmeåtervinning (FTX-ventilation)
 • industribyggnader
 • ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller därmed jämförlig näring
 • byggnader som är avsedda för totalförsvaret och som är av hemlig natur.

Mer information om vilka intervaller som gäller för olika byggnadstyper och verksamheter samt vad kontrollerna ska omfatta kan du läsa om på Boverkets webbplats. Där finns också alla certifierade kontrollanter listade.

Kontakt

Administration Plan och Bygg

Porträttbild på Mikael Nilsson

Byggnadsinspektör

Mikael Nilsson

0652-362 48

telefontid 10.00-11.30

Skicka ett meddelande till

Porträttbild på Ingemar Englundh

Byggnadsinspektör

Ingemar Englundh

0652-361 92

telefontid 10.00-11.30

Skicka ett meddelande till