Solenergi

Nordanstigs kommun satsar på förnybar energi och i dag har vi två solcellsanläggningar. Solen är en naturlig, miljövänlig och kostnadsfri energikälla. Varje timme tar jorden emot lika mycket energi från solen som vi människor gör av med på ett helt år!

Kommunhusets anläggning är på 44 kWp och Bergestas anläggning är på 25 kWp. Enheten kWp står för kilowattpeak och mäter toppeffekten som en solcell/sollcellsanläggning kan producera när de fungerar som bäst, till exempel mitt på dagen en solig dag.

Under 2020-2023 planerar vi att bygga nya anläggningar som motsvarar ca 520 kWp.

Solceller är ett av de minst miljöpåverkande sätt att producera elektricitet som vi känner till idag.