MENY

Miljökontor

Norrhälsinge miljökontor ansvarar för tillsyn inom områden som miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel, kemikalier och radon.

Miljökontoret är gemensamt för Nordanstigs och Hudiksvalls kommuner.

Läs mer på miljökontorets webbplats om

Medelstora förbränningsanläggningar

Enligt det så kallade MCP-direktivet (2015/2193/EU) måste alla medelstora förbränningsanläggningar som förbränner bränsle som inte är avfall och som har en högsta effekt från 1 MW upp till 50 MW vara registrerade.