Miljömål

Miljöarbetet i kommunen styrs av nationella, regionala och lokala miljömål. De ska säkerställa att vi till nästa generation har löst de stora miljöproblemen.

Nationella miljömål

Sveriges riksdag har fastställt 16 nationella miljökvalitetsmål som vi alla ska ta hänsyn till.

Regionala miljömål

Länsstyrelsen Gävleborg har antagit ett antal miljömål som länets kommuner och organisationer arbetar med.

Kontakt

Miljö- och klimatstrateg

Anna Hesselgren-Heijbel

0652-362 84

Skicka ett meddelande till