MENY

Miljömål

Miljöarbetet i kommunen styrs av nationella, regionala och lokala miljömål. De ska säkerställa att vi till nästa generation har löst de stora miljöproblemen. Sedan 2015 finns även globala mål som antagits av FN:s generalförsamling, Agenda 2030 – de Globala målen.

Nationella miljömål

Sveriges riksdag har fastställt 16 nationella miljökvalitetsmål som vi alla ska ta hänsyn till.

Regionala miljömål

Länsstyrelsen Gävleborg har antagit ett antal miljömål som länets kommuner och organisationer arbetar med.

Kontakt
Porträttbild på Anna Hesselgren Heijbel

Enhetschef

Teknik och hållbarhet

Anna Hesselgren-Heijbel

0652-362 84
anna.hesselgren-heijbel@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till