MENY

Gruppbostäder

Gruppbostad är ett bostadsalternativ för personer med omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov.

Personalnärvaron är kontinuerlig dygnet runt. I ett gruppboende är tanken att vuxna personer med funktionsnedsättningar ska ha möjlighet att lämna föräldrahemmet och skapa sig ett eget hem.

Gruppbostaden består av ett litet antal fullvärdiga lägenheter som är grupperade kring gemensamma utrymmen, där service, stöd och omvårdnad kan ges alla tider på dygnet. Gemensamhetslokalerna ligger i direkt anslutning till lägenheterna och skapar möjlighet till samvaro och aktiviteter.

Vi har gruppbostäder i Bergsjö och Harmånger