MENY

Gällande översiktsplaner

Vår aktuella översiktsplan är från 2004, vi arbetar just nu med Översiktsplan 2040

Översiktsplan 2040

Arbetet med en ny översiktsplan är i gång, ett första samråd skedde under 2018. Översiktsplanen revideras och samråd är ute 1–31 maj 2023.

Kontakt
Porträttbild på Douglas Helsing

Stadsarkitekt

Douglas Helsing

0652-367 43

Skicka ett meddelande till