MENY

Gällande översiktsplaner

Vår aktuella översiktsplan är från 2004, vi arbetar just nu med Översiktsplan 2040

Översiktsplan 2040

Arbetet med en ny översiktsplan är i gång, ett första samråd skedde under 2018. Översiktsplanen revideras och samråd är ute 1–31 maj 2023.

Kontakt
Siluett av person.

Stadsarkitekt

Christina Englund

0652-362 04

christina.englund@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till