MENY

Framtidsprogram Nordanstigskusten

Sjöbodar vid fiskeläget i Hårte

Fiskeläget i Hårte. Foto: Nordanstigs kommun

Ett framtidsprogram för kustmiljön är ett verktyg för att styra och samverka kring utvecklingen i vårt kustområde. Översiktsplanen beskriver de övergripande målen medan framtidsprogrammet för Nordanstigskusten är en fördjupning med fokus på utveckling, möjligheter och bevarande i samsyn med områdets intressenter.

Programmet ska ta hänsyn till befintliga värden, men också lyfta fram nya värden, konkreta mål och visioner som vi tillsammans sätter upp. Vi vill visa att vi vill framåt!

Möjligheterna i kustområdet är stora. Här finns utrymme för fler åretruntbostäder, företag och ett rikt föreningsliv. Turismen kommer att vara en viktig motor då hela Sveriges besöksnäring växer. Alla har olika syn på framtiden och det finns flera vägar att gå för att nå en hållbar utveckling. Det gäller att se sig omkring, ta lärdom av omgivningen, lyssna på varandra och dra nytta av varandras kompetenser. I form av workshops och samråd kan nya vägar och möjligheter skapas.

Arbetet med programmet ska mynna ut i lokala utvecklingsplaner på flertalet orter samt en konkret handlingsplan för den fysiska planeringen av kustmiljön de kommande åren. De lokala utvecklingsplanerna ska beskriva vilka investeringar som bör göras och när.

Åtta träffar, 241 deltagare och 1203 yttranden

Under hösten 2019 har vi hållit åtta dialogträffar om Nordanstigskustens framtid på lika många orter i kommunen. Vi har fått ta del av många tankar och synpunkter som vi nu sammanställer. Hela 241 personer deltog på träffarna och 1 203 yttranden har kommit in. Engagemanget har varit stort och det är förstås positivt för det fortsatta arbetet med framtidsprogrammet. Ytterligare dialogträffar kommer att hållas 2020. Tider och platser meddelas senare.

Vi tackar alla som bidragit hittills för er energi och ert engagemang!

Kontakt
Siluett av person.

Stadsarkitekt

Christina Englund

0652-362 04

christina.englund@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till