MENY

Pågående översiktsplanarbete – Översiktsplan 2040

Samrådsförslag för Översiktsplan 2040

Fiskeläget i Mellanfjärden med sjöbodar

Översiktsplanen blickar mot år 2040 och visar på viljeinriktningen för den framtida utvecklingen av kommunen. Den är ett viktigt verktyg för en god miljö och hållbar utveckling. Översiktsplanen är en styrande handling för framtiden och ska ge vägledning för hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Det är en lång process att ta fram en översiktsplan. Mycket har hänt de senaste åren beträffande infrastruktur, energifrågor och samarbete med närliggande kommuner. Allt det och inkomna synpunkter på det tidigare förslaget till översiktsplan har vägts in i översiktsplan 2040 som nu ställs ut för samråd.

Du kan också ta del av förslaget i kommunhuset i Bergsjö, Södra Vägen 14.

Samrådstiden är från 1 maj till och med den 31 maj 2023.

Nu gällande översiktsplan

Kontakt
Porträttbild på Douglas Helsing

Stadsarkitekt

Douglas Helsing

0652-367 43

Skicka ett meddelande till